Skövdeprofessor sakkunnig i vetenskapligt råd för barnmorskor

2016-03-23

Anette Ekström, professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde, är ny medlem i Svenska barnmorskeförbundets vetenskapliga råd.

Rådets uppgift är att främja forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområden och att sprida forskningsresultat nationellt och internationellt. Totalt är ingår 10 medlemmar i det vetenskapliga rådet.

– Det känns väldigt roligt att vara med och lyfta barnmorskans roll i olika sammanhang och att arbeta för att stärka barnmorskans möjlighet att arbeta utifrån evidensbaserad forskning. På så sätt stärker vi vården inom barnmorskans verksamhetsområden, säger Anette.

Det första uppdraget som Anette har i sin nya roll som medlem i barnmorskeförbundets vetenskapliga råd är att agera moderator vid den nordiska konferensen för barnmorskor (NJF) i Göteborg i maj.

– Jag kommer att moderera den del av konferensen som rör amning och anknytning och kommer även att hålla ett föredrag om hur en utbildning för vårdpersonal främjar det professionella stödet, amningen och känslan och relationen till barnet, säger Anette.

Forskning och utbildning

Anette har varit verksam vid Högskolan i Skövde sedan femton år tillbaka och hennes forskningsområde är framförallt stöd vid barnafödande och amning. Hennes forskning är också starkt kopplad till vårdutbildningarna vid lärosätet:

– Vi erbjuder våra barnmorskestudenter under sin studietid att ingå i våra aktuella forskningsprojekt som kan vara framarbetade tillsammans med vården. Studenterna får ställa sina frågeställningar, med utgångspunkt från vårdens behov. Studenterna medverkar därmed till att resultaten kommer patienterna till direkt nytta, vilket skapar ett stort engagemang och nytta med projektets resultat. Jag lär mig lika mycket av studenterna, som ser på saker och ting med nya ögon, som de gör av mig, det är lärorikt åt båda håll, säger Anette.

EU-nätverk

Anette ingår även i det Europeiska nätverket EU Birth Research, som Sveriges expertrepresentant inom området barnafödande och amning. Nätverket träffas två gånger per år och är en del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Anette Ekström.