Sommarkurs på konsthall förenar spelkultur med konst

2015-02-10

Spelutveckling kombineras med konst när Akademin Valand och Högskolan i Skövde startar en ny sommarkurs, förlagd till Konsthallen, Skövde kulturhus. Tillsammans med lärare och internationella gästföreläsare ska kursdeltagarna utforska relationen mellan konst, lek och spel.

Spel och lek utgör centrala delar i vår samtidskultur. I takt med en ökad digitalisering har spel kommit att påverka samhället i allt högre grad, en utveckling som märks inom konstfältet.

– Genom att sammanföra spelutvecklare och konstnärer vill vi skapa intressanta möten och ge extra fokus åt ett kulturuttryck som ännu är i sin linda, säger Arne Kjell Vikhagen, kursansvarig vid Valand.

Arne Kjell Vikhagen, som forskar om användningen av spel och dataspelsteknologi i samtidskonst, berättar att kursinnehållet har intresserat en rad internationellt verksamma spelutvecklare och konstnärer, som är inbjudna för att föreläsa, som till exempel Brenda Romero, Julian Oliver och Brody Condon.

Under kursens gång kommer deltagarna att producera och ställa ut konstnärliga arbeten med spel och lek som centrala teman. Det praktiska arbetet kommer att kunna följas av besökare på konsthallen och kursen blir en öppen utställning under sommaren. Hur arbetsprocessen ska bli konstnärligt intressant är ett uppdrag för curatorn konstnär Olle Essvik.

– Konsten måste vara öppen för att pröva nya arbetsformer, så även en konstinstitution. När vi ville göra en processbaserad utställning kring konst och spel, var det självklart att koppla in Valand och Högskolan i Skövde. Min förhoppning är att utställningen och kursen ska väcka stort intresse, säger Thomas Oldrell, konstchef för Konsthallen, Skövde kulturhus.

Lars Vipsjö och Lars Kristensen, båda lektorer i medier, estetik och berättande, är ansvariga för kursen vid Högskolan i Skövde.

– Det Högskolan i Skövde bidrar med in i kursen är den tekniska infallsvinkeln, även om våra dataspelsstudenter även har estetiska styrkor. Kursens namn är Kritisk lek och spelutveckling och det ska bli väldigt intressant att se resultatet av det möte mellan konst och spelutveckling som kursen skapar en spelplan för, säger Lars Kristensen.

Redan 2013 lanserade Akademin Valand kursen 'Konst, lek och spel' som ges på nytt hösten 2015. Det som utmärker sommarkursen är det nära samarbetet med institutionen för Informationsteknologi på Högskolan i Skövde och Skövde kulturhus, samt att kursen ges på avancerad nivå. All undervisning sker på engelska.

Fakta

Kurstitel: Kritisk lek och spelutveckling, 15 hp (Radical play and game development)ges på avancerad nivå under sommaren 2015. Kursen är sökbar 23 februari - 16 mars 2015. Kursens internationella gästföreläsare finansieras genom bidrag av Stenastiftelsen.

Del av bild av Olle Essvik.

Kristisk lek och spelutveckling

Kontakt