Studenter ska inspirera som klimatambassadörer

2014-11-10

Klimatsmart livsstil blir ett populärare begrepp i takt med att varningar om växthuseffekten och andra miljöfaror blir fler och allvarligare. Men vad kan man göra för att försöka rädda miljön och hur lever man klimatsmart? Det är det som Högskolan i Skövdes klimatambassadörer försöker lära sig i den nya kursen ”klimatambassadör för klimatsmart samhälle”.

– Med denna kurs vill vi främja klimatsmart livsstil för unga, och även få dem engagerade i att sprida ett miljövänligt tänk bland vänner och andra studenter, säger Jenny Lennartsson, kursansvarig och lektor i ekologi på Högskolan i Skövde.

Kursen ”klimatambassadör för klimatsmart samhälle” är en ny kurs på Högskolan i Skövde som startat i höst och sträcker sig genom hela läsåret. Kursen grundar sig i pilotprojektet ”Studenter som klimatambassadörer”, där flera aktörer driver tillsammans en överenskommelse inom Västra Götalandsregionens samarbete kring klimatstrategi för Västra Götaland och Smart Energi. Syftet är att studenter ska inspirera omvärlden till en mer klimatsmart livsstil. De andra aktörerna förutom Västra Götalandsregionen, är Högskolan i Skövde, Chalmers, Högskolan i Borås, Miljöbron, Borås stad och Göteborgs Universitet, och alla bidrar på olika sätt i projektet.

Kursen vid Högskolan i Skövde är fristående och kan sökas av alla som har minst 60 högskolepoäng, vilket betyder att klassen är en blandning av olika programstudenter vid Högskolan i Skövde. En av studenterna är Anna Karlsson som läser tredje året på systemvetenskap.

– Jag valde kursen för att ämnet är intressant och viktigt, och jag ville även bli mer medveten om hur jag kan leva mer klimatsmart i min vardag. Jag hoppas att jag genom medvetna val kan inspirera vänner och andra runt omkring mig till att leva mer klimatsmart. Som en så liten sak som att cykla istället för att ta bilen, säger Anna Karlsson.

Kursen består av föreläsningar under hösten där studenterna får lära sig om hur ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer påverkar ekosystem och användandet av naturresurser. De får även kunskap om begreppet hållbar utveckling, och hur man själv kan värdera påståenden vid diskussioner kring en klimatsmart livsstil. Under vårterminen får studenterna sedan sätta kunskapen på prov då de i projektform ska ordna aktiviteter kring klimatsmart livsstil och hållbar utveckling. Under kursens gång åker de också på studiebesök vid olika verksamheter för att se hur man där arbetar med hållbar utveckling eller klimatsmart livsstil. Kursen avslutas med en paneldebatt där de för en dialog kring just hållbar utveckling och klimatsmart livsstil.

– Studenterna får vara med och påverka innehållet i kursen, var vi ska på studiebesök och vad man kan göra för projektarbeten. Huvudsaken är att det ger kunskap och inspirerar, säger Jenny Lennartsson.

Syftet är att genom mycket kunskap och idéer kunna engagera studenterna i att fortsätta arbeta mot en klimatsmart livsstil även efter kursen. När kursen avslutas har studenterna kunskapen och redskapen till att bli klimatambassadörer bland vänner, på Högskolan och i samhälle i syfte att inspirera andra.

– Jag hoppas att jag kan få de runt mig att tänka till en extra gång i deras konsumtion och vardagsvanor. Om alla gör lite var så tror jag att det kan bli en stor förändring till slut, säger Anna Karlsson.

Mer information

Kursen "Klimatambassadörer för klimatsmart samhälle"

Läs  mer om Smart Energi

Kontakt