Styrelsen vill att rektor stannar till 2019

2015-05-22

Högskolan i Skövdes styrelse kommer att vända sig till regeringen och föreslå att Sigbritt Karlsson omförordnas för en andra rektorsperiod, detta beslutade styrelsen vid dagens möte. Om regeringen följer högskolestyrelsens rekommendation förlängs Sigbritt Karlssons förordnande som rektor fram till sommaren 2019.

Styrelsen för Högskolan i Skövde höll ordinarie möte fredagen den 22 maj. Vid mötet beslutade en enhällig styrelse att vända sig till regeringen med förslaget att Sigbritt Karlssons förordnande som rektor för Högskolan i Skövde förlängs.

– Styrelsen är mycket nöjd med hur Högskolan i Skövde utvecklats under Sigbritt Karlssons ledarskap och de höranden som genomförts med studenterna och medarbetarna bekräftar vår positiva bild. Med det i ryggen vill vi inte vänta utan göra vår del av arbetet för att regeringen ska kunna fatta ett väl förankrat beslut att omförordna Sigbritt Karlsson som rektor, säger ordföranden i Högskolans styrelse Urban Wass.

Fler utvecklingsområden

Sigbritt Karlsson har varit Högskolan i Skövdes rektor sedan sommaren 2010. Hennes nuvarande förordnande går ut sommaren 2016. Om regeringen går på Högskolestyrelsens linje innebär detta att Sigbritt Karlsson stannar på rektorsposten i ytterligare tre år, fram till sommaren 2019.

Sigbritt Karlsson själv är glad över det förtroende styrelsen visar henne. När hon träffat studenterna och medarbetarna under de höranden som föregått styrelsens beslut har hon pekat på det som gått bra under hennes fem år vid Högskolan, men också på flera områden som lärosätet måste utveckla ytterligare.

– Idag har vi hög kvalitet i vår verksamhet men jag predikar fortfarande att kvalitet i utbildning och forskning är och förblir centralt. Utöver det har jag pekat på att vi behöver utveckla våra utbildningar på avancerad nivå, arbeta för fler forskarutbildningsrättigheter och bli ännu bättre på en strukturerad samverkan med näringslivet, förklarar Sigbritt Karlsson.

Högskolan i skövdes rektor Sigbritt Karlsson