Unik forskning uppstår i mötet mellan högskolorna

2015-08-27

När Högskolan i Borås expertis inom textil och materialteknik möter Högskolan i Skövdes expertis inom informationsteknologi händer spännande saker. Under ett forskningsmöte den 26 augusti i Borås presenterades bland annat en robot som styrs med hjälp av en handske och som i framtiden kan komma att underlätta människans samarbete med robotar och andra maskiner.

Gauss Lee, forskare vid Högskolan i Skövde, demonstrerar roboten som är framtagen inom temat Design, textil och hållbar utveckling. En handske av smarta textilier fungerar som ett kommunikationsmedel mellan människa och maskin. Roboten känner av när Gauss Lee böjer på fingrarna. I framtiden skulle den kunna användas inom rehabilitering i sjukvården eller i industrin.

Forskargruppen arbetar också med att skapa ett skinn av smarta textilier för att öka interaktion mellan människa och robot samt med att ta fram en mjuk robot.

– Det är unikt att kombinera smart textil med utvecklingen av robotar. Vi arbetar just nu på prototypnivå men det finns ett stort intresse från samhället, säger Vincent Nierstrasz, forskningsledare för temat och professor vid Högskolan i Borås.

Samtal ökar tryggheten för äldre med smärta

Under eftermiddagen höll representanter från varje tema en halvtimmas presentation om vad de har forskat om, deras resultat hittills och hur de ser på framtiden. Till exempel har forskarna inom temat Vård och välbefinnande utfört en pilotstudie där de tränat vårdare i kraftgivande samtal med äldre människor som lever med långvarig smärta där medicin kommer till korta.

– Tidigare har de upplevt ett stillsamt lidande i tystnad, men efter en kontinuerlig och tillitsfull relation till vårdare lindras smärtan och tryggheten ökar. Dessutom har de äldre känt mindre behov av att besöka och kontakta sjukvården, säger Catharina Gillsjö, Lektor i omvårdnad Högskolan i Skövde.

Inom samma tema har forskarna även kombinerat studier av livsstil med studier av gener, hos friska äldre, för att hitta facit till ett långt och friskt liv.

När ”mjuk” och ”hård” IT mötsInom Tema informations- och kommunikationsteknik (TIKT) har forskarna skapat nya intressanta och oväntade samarbeten mellan ”mjuk” och ”hård” IT. De har startat 7 olika forskningsprojekt om allt från ambulansträningscenter, sports analytics och framtidens e-tjänster. De har också startat gemensamma kurser på forskarutbildningsnivå.

Framtidens företagande

Temat Framtidens företagande och nya affärsmodeller har fokuserat på hur handelsförnyelse kan fungera som regional tillväxtmotor. De har fokuserat på mindre kommuner i östra Västra Götaland.

Fakta

Det strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Borås och Skövde bedrivs under fyra teman: Vård och välbefinnande, Tema informations- och kommunikationsteknik (TIKT), Design, textil och hållbar utveckling samt Framtidens företagande och nya affärsmodeller. Västra Götalandsregionen finansierar två av fyra teman.

Finansieringen från Västra Götalandsregionen beviljades 2012. Det tog ungefär ett år innan samarbetet tog form och under de senaste två åren har forskningen bedrivits fullt ut.

 

 Gauss Lee och roboten NAO.