Unik utbildning med blåljuspersonal i virtuell miljö

2019-11-08

Går det att använda virtuell simulering för att träna personal från räddningstjänster och andra blåljusorganisationer? Svaret är ja och under hela veckan har det genomförts utbildning med stöd av virtuell simulering på Övningsfält Hasslum i Skövde. Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Närmare trettio personer från blåljusorganisationer, kommuner och olika lärosäten har under veckan deltagit och diskuterat framtidens träningsformer och övningsmiljöer.

– Det här är en unik utbildningsinsats som nu genomförs och det är ett resultat av ett långvarigt samarbete mellan Högskolan i Skövde och MSB. Det är blåljuspersonalens önskemål och lärandemål som styr och utifrån det skapas träningsformer där virtuell simulering tillämpas på helt unika sätt, säger Joeri van Laere, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde en förebild

Redan 2005 inledde dåvarande Räddningsskolan i Skövde och forskare på Högskolan i Skövde ett samarbete för att utveckla möjligheter att använda virtuella miljöer och dataspelsteknik för att träna brandmän och räddningsledare. Högskolan i Skövde har varit visionära och en förebild inom området, men under de första åren var intresset i resten av landet inte så stort. Koncept med virtuell simulering som utvecklats i Skövde efterfrågas idag på ett helt annat sätt.

– Det är rätt häftigt att se denna förändring, men också ett tydligt exempel på hur lång tid en sådan här utveckling kan ta. När det gäller framtiden är det helt klart att virtuell simulering för träning är här för att stanna, konstaterar Cecilia Hammar Wijkmark, Virtual Simulation Specialist på MSB.

Samhället står inför stora utmaningar inom ramen för totalförsvaret och civilt försvar, och en del i det är att utveckla och erbjuda nya utbildningsformer där myndigheter, blåljusorganisationer, frivilliga och företagen tillsammans kan utbildas och övas för skapa en gemensam beredskap.

– Det är en jättetillgång för Skaraborgs kommuner och blåljusorganisationer att ha ett övningsfält som ligger i framkant. Skövde och Övningsfält Hasslum kan attrahera aktörer från hela landet och Norden framöver, menar Joeri van Laere.

Realistisk och säker utbildning

Med virtuell simulering tillförs många fördelar som inte kan uppnås med enbart annan traditionell övning. Till exempel kan många fler deltagare ta del av samma träning, än vad som vanligtvis är möjligt. I en virtuell miljö kan personalen dessutom genomföra utbildningarna gång på gång och deltagarna utsätts inte för några säkerhets- eller hälsorisker som exempelvis brandrök innebär.

Vid veckans utbildningstillfällen har deltagarna fått ett larm om brand i byggnad och under övningen, som skett med nödvändig skyddsutrustning, har de med hjälp av en stor skärm befunnit sig mitt i olyckan och genomfört de krav som ställs vid en verklig utryckning och räddningsinsats. Deltagarna har rört sig sig genom att använda en vanlig spelkontroll och har kunnat gå runt på olycksplatsen, fatta beslut om åtgärder och vid behov avbryta skadeutbredningen, precis som vid ett riktigt larm.

– I den virtuella miljön kan vi skapa realistiska förutsättningar och nya typer av händelser som förändringar i samhället ger upphov till. Det är en fördel att ha tränat i virtuell miljö i förväg och det är givetvis mer kostnadseffektivt, säger Cecilia Hammar Wijkmark.

Cecilia Hammar Wijkmark

Kontakt