Utländska experter på besök

2013-09-04

Högskolans forskning är större än någonsin och har idag 97 aktiva forskare och omsätter 93 Mkr. Under vecka 37 ska 22 utländska experter utvärdera vår forskning ur ett internationellt perspektiv.

Det är den första enskilda utvärderingen som görs av Högskolans hela forskning och kommer vara en grund för forskningens fortsatta utveckling.

Genomlyser bland annat produktivitet och samverkan

Forskningsöversynen finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och av Högskolan själv. Den ska genomlysa forskningens kvalitet, produktivitet, samverkan med näringsliv och offentlig förvaltning samt forskningens påverkan på samhället. För detta har man anlitat 22 mycket framstående experter inom Högskolans fem forskningsområden. Av experterna kommer sju från Storbritannien, tre från Danmark och två från vardera Finland, Holland, Italien och Luxemburg. Dessutom är Canada, Irland, Schweiz, Tyskland och USA representerade med en person vardera.

Rapport om kvalitet och förslag till utveckling

Inför besöket har experterna tagit del av en omfattande sammanställning av nyckeltal och beskrivningar av Högskolans fem forskningsspecialiseringar. Under besöket kommer experterna att få träffa forskarna, Högskolans samarbetspartners samt Högskolans ledning. Efter besöket ska experterna författa rapporter, en för varje forskningsspecialisering som innehåller en bedömning av forskningens kvalitet och förslag till utveckling.