Utveckling trots tufft 2018

2017-12-19

Högskolan i Skövde räknar med att göra ett ekonomiskt underskott på 21 miljoner kronor under 2018. Orsaken till underskottet är att Högskolan driver ett antal framåtblickande utvecklingsprojekt. Pengarna till utvecklingsprojekten kommer från det sparade myndighetskapitalet.

Högskolan i Skövdes styrelse höll ordinarie möte den 19 december. En av beslutspunkterna på dagordningen handlade om att fastställa lärosätets budget för 2018.

I budgeten räknar Högskolan i Skövde med att verksamheten kommer att gå med ett ekonomiskt underskott på cirka 21 miljoner kronor under 2018. Underskottet är planerat och beror på att Högskolan nu börjar se slutet på de minskande årskullarna av 19-24 åringar och kan börja planera för det framtida utbildningsutbudet. Det finns också behov av att utveckla såväl lärosätets forskning som digitaliseringen av den egna verksamheten. Högskolan finansierar denna utveckling genom att utnyttja sparade medel från det så kallade myndighetskapitalet.

Det sparade kapitalet är viktigt

Riksrevisionen kom nyligen med en rapport där man var kritisk till att Sveriges universitet och högskolor generellt sparade mycket pengar i sina myndighetskapital. Högskolan i Skövdes styrelseordförande Kerstin Norén förstår riksrevisionens kritik och håller med om att anslag inte ska läggas på hög utan användas till utbildning och forskning.

–Samtidigt måste vi förstå att om Högskolan i Skövde inte hade sparat pengar i sitt myndighetskapital under åren 2011 till 2015 hade lärosätet varit i en betydligt sämre situation idag. Pengarna i myndighetskapitalet innebär att även om vi sparar i vissa delar av verksamheten kan vi faktiskt också utveckla andra delar, säger Kerstin Norén.

13 miljoner till utvecklingsprojekt

Det utvecklingsarbete som Högskolan driver under 2018 kommer i huvudsak att äga rum inom ramen för det strategiska investeringsprogram som styrelsen instiftade i februari i 2017. Efter en intern utlysning och beredning har 15 utvecklingsprojekt fått 13 miljoner kronor att dela på.

– Vi kommer att driva projekt som bland annat handlar om att utveckla helt nya utbildningsprogram. Vi ska också driva projekt där det gäller att utveckla olika digitala pedagogiska verktyg som vi använder i undervisningen. Även om 2018 kommer att bli lika ekonomiskt tufft som 2017 har vi därmed många roliga arbetsuppgifter framför oss, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Precis som företag påverkas högskolor och universitet av den konjunktur som råder i samhället. Men när företag rider på högkonjunkturens vågtopp hamnar universitet och högskolor ofta i en vågdal. Högkonjunkturen gör att det finns gott om jobb och att många väljer att arbeta istället för att studera.

– Högkonjunkturen vi nu är inne i gör att vi får ett något lägre tryck mot våra utbildningar. Men det är viktigt att vi forsätter utveckla vår verksamhet. När konjunkturen viker ned och ungdomskullarna ökar igen måste vi stå redo, avslutar Lars Niklasson. 

 

Kontakt