Allt fler söker studieplats

2013-11-22

Nu presenterar Universitetskanslersämbetet sin årliga mätning av antal behöriga förstahandssökande per antagen student och Högskolan i Skövde har stadigt ökat söktrycket till sina utbildningsprogram. I årets mätning är konkurrensen bland de sökande på en bra nivå. Många som ska studera vid högskolan för första gången har valt Högskolan i Skövde i första hand.

Nästan alla lärosäten har fått fler ansökningar än tidigare, men det har blivit svårare att komma in på högskolor och universitet eftersom utbildningsplatserna också har minskat i antal. Totalt fick 242 000 sökande till program och kurser vid Sveriges lärosäten ett positivt antagningsbesked 2013, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med föregående höst.

– Det är glädjande att så många söker till Högskolan i Skövde. De som nu har fått en utbildningsplats ska vara nöjda. Vi önskar att vi kunde ge plats för fler men andelen utbildningsplatser som regeringen tilldelar de mindre högskolorna fortsätter att minska samtidigt som allt fler söker högre utbildning, säger Sigbritt Karlsson rektor vid Högskolan i Skövde.

Årets mätning av antal behöriga förstahandssökande per antagen student visar att Högskolan i Skövde har höjt sig två steg från 1,0 till 1,2 när det gäller de som söker högre utbildning för första gången. Inkluderar man alla sökande, även de som studerat tidigare i sitt liv och nu söker påbyggnadsutbildning, höjer Högskolan i Skövde resultatet i två steg från 0,8 till 1,0. Det är något fler män som har Högskolan i Skövde som förstahandsval än kvinnor, trots att det generellt är 62 procent kvinnor och 48 procent män som ansökte till högre utbildning i Sverige 2013.

– Våra breda dataspelutbildningar är attraktiva och dit är det många män som söker. Kvinnorna är på intåg i den utbildningssektorn också, sedan 2012 har antalet kvinnliga sökande på dataspelsutbildningarna på Högskolan i Skövde ökat med 16 procent, säger Sigbritt Karlsson. Högskolan i Skövde arbetar målmedvetet med att dataspelsutbildningarna ska attrahera både män och kvinnor.


Sigbritt Karlsson, Rektor på Högskolan i Skövde.