Kompetensutveckling och uppdragsutbildning

Högskolan i Skövde erbjuder kompetensutveckling och uppdragsutbildning för yrkesverksamma – allt från färdiga kurser till skräddarsydda lösningar anpassade efter er organisations behov.

Kunskap är en viktig resurs och personalens kompetens är en stor del av den egna organisationens konkurrenskraft. Genom en uppdragsutbildning på Högskolan i Skövde kan du och dina medarbetare vidareutvecklas och lära nytt.

Utbildning på uppdrag av dig som arbetsgivare

Du som är arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor kan köpa en uppdragsutbildning från Högskolan i Skövde. Det kan vara en färdig kurs som vi ger löpande eller en skräddarsydd kurs utformad efter er organisations behov. Det kan också vara enstaka kurser från något av våra ordinarie utbildningsprogram.

  • omfattning – från föreläsningar, workshops, seminarieserier, kortare eller längre kurser, till hela utbildningsprogram
  • upplägg – från ämnesspecifikt till tvärvetenskapligt, även stöd i handledning eller annan organisationsutveckling
  • utbildningsort – hos oss på Högskolan, på er arbetsplats, på annan vald plats eller på distans
  • kvalitet – akademisk nivå med nära koppling till aktuell forskning, möjlighet till högskolepoäng eller intyg

Fristående kurser inom ordinarie utbud

Vi har många kurser i vårt ordinarie kursutbud som även kan passa dig som redan är i arbetslivet. Våra fristående kurser söker du via Antagning.se

Utbildningsområden

Nedan presenterar vi ett urval av våra av kurser inom uppdragsutbildning. Tänk på att det inom dessa kompetensområden även finns möjlighet till mer anpassade lösningar. Kontakta oss gärna för mer information. 

Vård och hälsa kompetensutveckling


Vård och hälsa 

Biovetenskap

Ingenjör, teknik och biovetenskap

 

 

Kompetensutveckling för yrkesverksamma inom industrin

Kurser för yrkesverksamma inom industrin

Inom ingenjörsvetenskap och teknik har vi en lång erfarenhet av att skräddarsy och genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter. Vi erbjuder, själva eller i samarbete med andra, allt från inspirationsföreläsningar till hela program. 

Läs mer om våra kurser och utbildar här.

Tidigare uppdragsgivare berättar