Försvarsmakten

Evelina Franzén och Jesper Karlström arbetar båda som sjukvårdare i en ambulansgrupp på Trängregementet i Skövde. De har läst Anatomi och fysiologi 1 och Anatomi och fysiologi 2 – en uppdragsutbildning för Sveriges försvarsmakt med sammanlagt 15 högskolepoäng på Högskolan i Skövde.

– Utbildningen är en bra grund för den fortsatta sjukvårdsutbildningen jag får genom Försvarsmakten. Anatomin och fysiologin vi läste behövs för att kunna gå vidare och läsa skadelära. Eftersom jag är sjukvårdare stöter jag hela tiden på situationer där det är användbart att känna till kroppens anatomi och fysiologi. Det märktes särskilt under min praktik på ambulansen då det var lättare att förstå patienters olika symtom och det medicinska vokabulär som sjuksköterskorna använde sig av, säger Evelina.

Vidare tycker Evelina att innehållet i kurserna var relevant, att det lades kraft på rätt saker och hon uppskattade de praktiska momenten i utbildningen.

Bild på Evelina Franzén

– Det var bra med en del praktiskt arbete, framför allt när vi övade att ta blodprover på låtsasarmar. Det är ju något jag som sjukvårdare har som uppgift, till exempel inläggning av Perifer venkateter (PVK), säger Evelina.

Den teoretiska undervisningen i kursen upplevde både Evelina och Jesper som intensiv under vissa perioder. Då de läste båda kurserna på tio veckor var det kontinuerligt tentor och inlämningsuppgifter. Trots det tyckte Jesper, som från det civila har en bakgrund som undersköterska, att upplägget i kurserna var bra.

– Att kurserna kom direkt efter varandra såg jag som ett stort plus, från Fysiologi 1 till 2 medan kunskaperna var färska. Min befattning som sjukvårdare kräver grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar, till exempel hur kroppen beter sig i friskt tillstånd respektive vid skador eller trauman. Det har jag stor nytta av, säger Jesper.

Efter avslutad tjänstgöring hos Försvarsmakten kan både Evelina och Jesper tänka sig att läsa sjukvårdsrelaterade ämnen i framtiden. Evelina menar att kurserna vid Högskolan i Skövde har medfört att hon ser fortsätta studier inom sjukvård som ett framtida alternativ. För Jespers del har utbildningen också varit inspirerande.

– Jag har tidigare varit intresserad av att studera vidare och nu har Anatomi och fysiologikurserna öppnat dörrarna ytterligare för att jag ska läsa till sjuksköterska i framtiden, säger Jesper.

 

Kontakt