Funktionsnedsättning och högskolestudier

Studenter som har någon form av funktionsnedsättning har rätt till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö. Kontakta samordnaren för att diskutera dina behov av särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen.

Ny student inför höstterminen 2019?

Är du ny programstudent på högskolan i Skövde? Önskar du information om vilket stöd just du kan få under dina studier? Skulle du vilja ha en egen campustur i lugn och ro innan terminen drar igång? Vill du ha koll på vad som gäller? Välkommen!

Boka en tid för möte så snart du fått ditt antagningsbesked genom att maila virpi.westin@his.se Jag finns på plats på högskolan från och med måndag 15 juli och kan ta emot besök varje vardag fram till terminsstart. Mötet tar ca 2 timmar. Då går vi igenom vad högskolestudier innebär, du får berätta om dig själv, vi kollar igenom kursplaner och schema och tittar sedan på lokaler där du kommer ha undervisning. 

Fredag 30 augusti är det smygstart på högskolan. Då har du möjlighet att ordna passerkort och lånekort, samt få hjälp med inloggning till Studentportalen.

Här finns mer information om introduktionen på högskolan.

Vad innebär stöd för funktionsnedsättning?

Studenter som har en funktionsnedsättning ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Stödet ska kompensera för svårigheter i studiesituationen som funktionsnedsättningen medför. Stödet ska främst ses som en hjälp till självhjälp. Många stödformer syftar till att ge verktyg och möjligheter att utveckla dina förmågor — med målet att du ska bli så självständig och framgångsrik som möjligt i dina studier.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. I sådant fall kan du höra dig för med din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen, 2008:567)

När ska jag ansöka om stöd?

Om du behöver anpassningar som tar tid att förbereda ska du skicka in din ansökan om stöd när du söker till utbildning. I annat fall ansöker du om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildning vid Högskolan i Skövde. Handläggningstiden för en ansökan kan vara upp till 4 veckor så ansök i god tid innan du behöver stödet.

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

Ansökan gör du via systemet Nais. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren om du av någon anledning inte har möjlighet att göra din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd i det digitala systemet Nais.

När din ansökan är mottagen blir du kontaktad av vår samordnare för att boka ett personligt möte. Önskar du hellre boka ett möte först och skicka in ansökan efteråt går det också bra, skicka då ett mail till virpi.westin@his.se

Gör din ansökan genom att klicka här. Du kommer till en annan webbplats.

Efter ansökan görs en prövning av ett särskilt pedagogiskt stöd. Prövningen leder fram till ett beviljande eller ett avslag. Ett beviljande innehåller beslut om stödåtgärder och/eller rekommendationer om olika stödåtgärder för anpassning av din studiesituation. Allt stöd är individuellt anpassat. Beviljandet gäller för en bestämd tidsperiod. Ett avslag motiveras skriftligt.

En beskrivning av olika pedagogiska stödåtgärder finns här.

Talsyntesen TorTalk på högskolan i Skövde

Öka läshastigheten genom att läsa med öronen.

Talsyntesen TorTalk finns för egen nedladdning för alla studenter. Med TorTalk har du möjlighet att lyssna på all text du ser på datorskärmen. Kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, för att få mer information och för att få aktiveringskod för nedladdning. 

Överklagan av beslut

Beslut som strider mot diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3 i Diskrimineringslagen (2008:576) kan överklagas. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du skriver under överklagandet och anger din adress, telefonnummer samt e-postadress. 

Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan, men ska lämnas eller sändas in till Högskolan i Skövde:

Högskolan i Skövde, 
541 28 Skövde

E-post: registrator@his.se

Bild från introduktionen 2013

OBS! Kommunikation via e-post är en offentlig handling. Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter som till exempel personuppgifter eller intyg om funktionsnedsättning via mejl.

 

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Läs mer

Studietips

Riktlinjer och handlingsplaner

Kontakt

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

virpi.westin@his.se

Telefon: 0500-44 80 96

Porträttbild Virpi Westin