Terminstider/läsårsindelning

På den här sidan hittar du information om vilka terminstider / terminsstart som gäller på Högskolan i Skövde.

2023

 • Vårtermin 23-01-16 -- 23-06-04*
 • Sommartermin 23-06-05 -- 23-08-27
 • Hösttermin 23-08-28 -- 24-01-14

*) I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfållen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

2022

 • Vårtermin 22-01-17 -- 22-06-05*
 • Sommartermin 22-06-06 -- 22-08-28
 • Hösttermin 22-08-29 -- 23-01-15

*) I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

2021

 • Vårtermin 21-01-18 -- 21-06-06*
 • Sommartermin 21-06-07 -- 21-08-29
 • Hösttermin 21-08-30 -- 22-01-16

*) I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

2020

 • Vårtermin 20-01-20 -- 20-06-07* 
 • Sommartermin 20-06-08 -- 20-08-30 
 • Hösttermin 20-08-31 -- 21-01-17

*) I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

** Avvikande terminstider och indelning i läsperioder för viss vårdutbildning ht-20. Se beslut om avvikande terminstider

2019

 • Vårtermin 19-01-21 --19-06-09* 
 • Sommartermin 19-06-10 -- 19-09-01 
 • Hösttermin 19-09-02 -- 20-01-19

*) I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

** Avvikande terminstider och indelning i läsperioder för viss vårdutbildning ht-19. Se beslut om avvikande terminstider

2018

 • Vårtermin 18-01-15 -- 18-06-03
 • Sommartermin 18-06-04 -- 18-09-02
 • Hösttermin 18-09-03 -- 19-01-20

*) I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

** Avvikande terminstider och indelning i läsperioder för viss vårdutbildning ht-18. Se beslut om avvikande terminstider

2017

 • Vårtermin 17-01-16 -- 17-06-04
 • Sommartermin 17-06-05 -- 17-08-27
 • Hösttermin 17-08-28 -- 18-01-14**

*) I den män det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

** Avvikande terminstider och indelning i läsperioder för viss vårdutbildning ht-17. Se beslut om avvikande terminstider

2016

 • Vårtermin 16-01-18 -- 16-06-05*
 • Sommartermin 16-06-06 -- 16-08-28
 • Hösttermin 16-08-29 -- 17-01-15**

*) I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

** Avvikande terminstider och indelning i läsperioder för viss vårdutbildning ht-16. Se beslut om avvikande terminstider

2015

 • Vårtermin 2015-01-19 -- 2015-06-07*
 • Sommartermin 2015-06-08 -- 2015-08-30
 • Hösttermin 2015-08-31 -- 2016-01-17

* I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstider, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådan tentamina.

** Avvikande terminstider och indelning i läsperioder för viss vårdutbildning ht-15. Se beslut om avvikande terminstider

2014

 • Vårtermin 2014-01-20 -- 2014-06-08*
 • Sommartermin 2014-06-09 -- 2014-08-31
 • Hösttermin 2014-09-01 -- 2015-01-18

* I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom ordinarie terminstider, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådan tentamina.

** Avvikande terminstider och indelning i läsperioder för viss vårdutbildning vt-14 och ht-14. Se beslut om avvikande terminstider

2013

 • Vårterminen 2013-01-14 -- 2013-06-02
 • Sommartermin 2013-06-03 -- 2013-09-01
 • Höstterminen** 2013-09-02 -- 2014-01-19

** Avvikande terminstider och indelning i läsperioder för viss utbildning hösten 2013
Se beslut om avvikande terminstider
Se beslut om terminstider för Barnmorskeprogrammet ht13

2012

 • Vårterminen 2012-01-16 -- 2012-06-03
 • Sommartermin 2012-06-04 -- 2012-08-26
 • Höstterminen 2012-08-27 -- 2013-01-13