Kompetensutveckling

Högskolan i Skövde erbjuder kompetensutveckling och uppdragsutbildning för yrkesverksamma – allt från färdiga kurser till skräddarsydda lösningar anpassade efter dig och din organisations behov.

Studenter vid campus en solig sommardag.

Kunskap är en viktig resurs och din och dina kollegors kompetens är en stor del av din arbetsgivares konkurrenskraft. Genom en uppdragsutbildning på Högskolan i Skövde kan ni vidareutvecklas och lära nytt.

Utbildning betald av din arbetsgivare

För att kompetensutveckla sin personal kan en arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor köpa en uppdragsutbildning från Högskolan i Skövde. Det kan vara en färdig kurs som vi ger löpande eller en skräddarsydd kurs utformad efter er organisations behov. Det kan också vara enstaka kurser från något av våra ordinarie utbildningsprogram.

  • omfattning – från föreläsningar, workshops, seminarieserier, kortare eller längre kurser, till hela utbildningsprogram
  • upplägg – från ämnesspecifikt till tvärvetenskapligt, även stöd i handledning eller annan organisationsutveckling
  • utbildningsort – på er arbetsplats, hos oss på Högskolan, eller annan vald plats
  • kvalitet – akademisk nivå med nära koppling till aktuell forskning, möjlighet till högskolepoäng eller intyg

Fristående kurser inom ordinarie utbud

Vi har många kurser i vårt ordinarie kursutbud som även kan passa dig som redan är i arbetslivet. Våra fristående kurser söker du via Antagning.se

Utbildningsområden

Nedan presenterar vi ett urval av våra av kurser inom uppdragsutbildning. Tänk på att det inom dessa kompetensområden även finns möjlighet till mer anpassade lösningar. Kontakta oss gärna för mer information. 

Vård och hälsa kompetensutveckling


Vård och hälsa 

Biovetenskap

Ingenjör, teknik och biovetenskap

 

 

Tidigare uppdragsgivare berättar