Hitta ditt program

Här hittar du våra program på grund-, magister- samt masternivå.

Högskolan i Skövde erbjuder kurser och program inom flera olika områden:

  • Data och IT
  • Dataspelsutveckling
  • Ekonomi och Samhälle
  • Ingenjör, teknik och biovetenskap
  • Vård och hälsa
  • Beteendevetenskap

Vi har program för både dig som inte har studerat tidigare (grundnivå) och för dig med en examen (avancerad nivå). Många av programmen har unika inriktningar som bygger på aktuella behov i samhället.

Utbildningar som startar vårterminen 2020

Sök vårterminens kurser och program senast 15 oktober.

Förutbildning
Teknisk basutbildning (distans eller campus)

Grundnivå
Sjuksköterskeprogrammet

Avancerad nivå
Bioinformatik (magisterprogram)
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien (magisterprogram, distans)

Fristående kurser
Alla fristående kurser på grund- och avancerad nivå

Program som ges av Högskolan i Borås, på campus i Skövde

Du söker programmen genom Högskolan i Borås

Streck för avgränsning

Bild för Data och IT, Dataspelsutveckling och Ekonomi, jurdik och samhälle

Streck för avgränsning

Bild för Ingenjör, teknik och biovetenskap

Streck för avgränsning

Streck för avgränsning

Bild för Master- och magisterutbildningar

Kurser vårtermin

Sökbara kurser inför vårterminen 2020

Programutbud höst- och vårtermin

Se fullständigt programutbud

Bostad

Hitta din bostad (på skovdebostader.se)

Landets bästa utbildningar

Vi strävar inte efter att vara störst, bäst och vackrast. Det räcker gott med att vara bäst. Läs mer om vad som gör oss lite bättre än andra. 

Värdefulla kontakter med arbetslivet

Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Läs mer om kontakterna med arbetslivet under studietiden.