Framtid och jobb

Efter genomgången utbildning ska du som barnmorska med utgångspunkt inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

  • självständigt kunna arbeta som barnmorska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.
  • kunna ta initiativ till och utföra åtgärder som främjar den reproduktiva hälsan i ett livscykelperspektiv och som förebygger sjukdomar inom specialområdet.
  • kunna ansvara för omvårdnaden av blivande och nyförlösta mödrar, det nyfödda barnet samt kvinnliga patienter med såväl vanligt förekommande som komplicerade sjukdomstillstånd inom specialområdet.
  • ansvara för vissa undersökningar och behandlingar av kvinnor och blivande mödrar i förebyggande syfte, ansvara för den normala förlossningen, identifiera och bedöma komplikationer hos den födande kvinnan och/eller hos fostret/barnet samt vid behov påkalla läkares hjälp och i akuta situationer påbörja adekvat behandling.
  • kunna informera och undervisa blivande och nyblivna föräldrar, ungdomar och kvinnor samt handleda och undervisa medarbetare och studenter både enskilt och i grupp.
  • kunna såväl följa, utnyttja och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete som initiera och leda utvecklingsarbete på en enhet inom specialområdet.
  • kunna leda, planera och utveckla vården inom specialområdet.