Verksamhetsförlagd utbildning i Barnmorskeprogrammet

När du gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i barnmorskeprogrammet så är det inom mödrahälsovård/ barnmorskemottagning och gynekologi (18 hp) samt förlossningsvård inklusive BB- och neonatalvård (27 hp).

VFU är förlagd till Västra Götalandsregionen samt till Jönköpingsregionen via avtal.

Vår strävan vid VFU är att försöka ordna kliniska studier på din hemort men när vi inte har avtal så kan det ibland vara svårt att lösa.

Förskrivningsrätt

Preventivmedelsförskrivning i födelsekontrollerande syfte ingår i barnmorskans arbete. För att få förskrivningsrätt krävs en viss inskolning inom området. Här vid Högskolan i Skövde ingår denna inskolning i dina verksamhetsförlagda studier, vilket innebär att du kan söka förskrivningsrätt i anslutning till att du ansöker om legitimation efter avslutaade studier.