Framtid och jobb

En butikschefs vardag är fylld av möten med kunder, marknadsföring och ledarskap. Personalfrågor och leveranser av varor och tjänster dyker upp dagligen i en butikschefs vardag. Efter utbildningen kan du arbeta som egenföretagare eller som anställd.

Att arbeta som butikschef kräver förutom en bred teoretisk kompetens, som du får under utbildningen även branschkunskap. Branschkunskapen får du som student inhämta på annat håll t ex genom tidigare arbetslivserfarenheter eller genom att arbeta extra i butik på helger eller lov.

Enligt branschorganisationen Svensk Handel har den privata konsumtionen uppvisat en god utveckling de senaste åren och under de närmaste åren väntas en stigande sysselsättning inom handeln. Detaljhandeln satsar offensivt på nyetableringar och handeln står också inför ett stort antal generationsskiften under de kommande åren vilket ger indikationer på en god efterfrågan på utbildad personal.

”Jag älskar att hjälpa mina kunder att välja rätt. Jag blev butikschef efter avslutad utbildning, och i konkurrens om jobbet var min utbildning en viktig fördel. Jag tyckte om studieupplägget och kände att utbildningen var både genomtänkt och väl genomarbetat.”

Johanna, tidigare student på programmet