DONNA - för en jämställd spelutbildning och spelbransch

DONNA grundades 2011 vid dataspelsutbildningarna på Högskolan i Skövde. Syftet med DONNA är att inspirera fler kvinnor att bli spelutvecklare.

DONNA är en intressegrupp som arbetar med jämställdhetsfrågor inom spelutveckling. Gruppen består av studenter och lärare vid Högskolan i Skövde och har ett tätt samarbete med utbildningarna inom dataspelsutveckling.

Inspirerad av projektet Supermarit, och med bakgrund i spelintresserade kvinnors erfarenhet från spelkulturen och spelbranschen bildades DONNA år 2011. Tanken med DONNA är att öka andelen kvinnor som söker till dataspelsutbildningar och vill satsa på en karriär inom spelbranschen.

DONNA arbetar för en jämställd spelkultur och spelbransch där kvinnor och män kan delta och bidra på lika villkor. Ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv är viktigt för att uppnå det och DONNA arbetar för att synen på spelmediet, spelkulturen och spelbranschen ska förändras till att bli mer öppen. Inom spelutbildningarna arbetar DONNA exempelvis med hur jämställdhetsfrågor kan integreras och hur inkluderande spelinnehåll kan skapas för att nå en bredare målgrupp.

För närvarande är DONNA organiserad i tre undergrupper:

  • DONNAstudent
  • DONNAstyrgrupp
  • Nätverket DONNA NETWORK

Dataspelskollo

DONNA medverkar i en höstlovsaktivitet riktad mot tjejer i åldern 10-15 som är nyfikna på spel och spelutveckling. Dataspelskollot sker under tre dagar tillsammans med Tibro kommun.

DONNA-DAY 2019

I anslutning till konferensen SGC i Skövde arrangerar DONNA en dag för möten och nätverkande mellan kvinnor i spelbranschen och spelstuderande kvinnor.

Inbjudan till DONNA DAY
Läs mer om konferensen SGC

Spelsläpp

Tidigare studenter vid Högskolan i Skövde har skapat ett normbrytande spel genom ett samarbete mellan DONNA och Doris Film - Alex och alkemistens hemlighet.

 

DONNA-studenter


Läs mer

Donna på Facebook

www.facebook.com/DonnaHis

Kontakt

Vill du komma i kontakt med DONNA. Genom vår kontaktsida vill vi lotsa dig så att du kommer till rätt kontaktperson så snabbt som möjligt, se DONNA - kontaktuppgifter