Ekonomprogrammet - redovisning och revision, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
Under bearbetning
Gamla utbildningsplaner

Detta ekonomprogram är inriktat mot teoretisk behörighet för att bli auktoriserad revisor*.

Det unika med ekonomprogrammet är den tydliga inriktningen mot redovisning och revision. Förmodligen väljer du det för att du vill bli revisor eller arbeta med redovisning som till exempel redovisningskonsult. Den juridik du läser under studietiden har du stor nytta av även om du senare skulle vilja arbeta i en annan roll än revisorns, exempelvis som skatterevisor eller redovisningsekonom etc. Programmet har både spets och bredd, vilket ger dig många möjligheter och karriärvägar.

Det här läser du på Ekonomprogrammet - redovisning och revision

Jämför du detta program med till exempel ekonomprogrammet (utan inriktning) så ser du att det innehåller mer juridik. Under första året läser du företagsekonomi, statistik, nationalekonomi och juridik, vilket ger dig en allmän orientering inom området. På ditt andra år fördjupar du kunskaperna inom dessa ämnen samt läser därutöver även en kurs i finansiering. Det tredje året läser du fördjupningskurser och avslutar med ditt examensarbete på 15 hp. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. Vissa kurser (eller delar av kurser) ges helt på engelska. 

Jobb efter examen som ekonom inom redovisning och revision

Programmets kurser är valda och anpassade efter Revisorsnämndens krav på kunskaper. Med denna unika inriktning är du också väl förberedd för ett arbete som redovisningsekonom. De extra juridikkurserna är mycket användbara för en kvalificerad redovisningsekonom. 

Efter examen kan du arbeta inom den offentliga förvaltningen eller i den privata sektorn. Svenska eller internationella företag och organisationer. Du kan till exempel arbeta med redovisning, granskning, planering och organisation. 

Läsa vidare efter examen inom Ekonomprogrammet- redovisning och revision

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen. Efter examen har du möjlighet att läsa vidare på något av våra partneruniversitet utomlands.

Forskning inom företagsekonomi på Högskolan

Läs mer på hemsidan för forskningscentrat Framtidens Företagande.

För att bli auktoriserad revisor behöver du även viss praktisk yrkeserfarenhet, vilket du först kan få efter din examen. 

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
Under bearbetning
Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ANN-CHRISTINE MJÖLNEVIK

Programansvarig


0500-448706
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.