Om civilekonomexamen

Idag pågår en stor förändring av ekonomutbildningen i Sverige. Regeringen beslutade hösten 2006 att utbildningen skulle kunna leda till en så kallad yrkesexamen, Civilekonomexamen. Högskoleverket har under våren och försommaren utrett vilka högskolor och universitet som ska få utfärda denna nya examen och arbetet utmynnade i att det endast var 6 av 23 lärosäten som sökte fick denna rättighet.

Högskoleverkets besked den 26 juni 2007:

Högskoleverket beslutade att bifalla följande lärosätens ansökan om rätt att utfärda civilekonomexamen: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Växjö universitet.
Högskoleverket beslutade att avslå följande lärosätens ansökan om rätt att utfärda civilekonomexamen: Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Stiftelsen högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Södertörns högskola och Örebro universitet.

Vad innebär detta vid Högskolan i Skövde?

Beskedet från Högskoleverket innebär att alla lärosäten (inkl. Högskolan i Skövde) fortfarande har rättigheter att ge ekonomutbildning. På Högskolan i Skövde kommer den dock att benämnas Ekonomprogrammet istället för Civilekonomprogrammet. Utbildningen har ett motsvarande innehåll och leder fram till en ekonomie kandidatexamen efter tre års studier respektive ekonomie magisterexamen efter fyra år.

Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde är Bolognaanpassat, dvs. internationellt gångbart. Det motsvarar också de krav som Civilekonomerna (facklig intresseorganisation för ekonomer) ställer för medlemskap i förbundet och för att få använda den oskyddade titeln civilekonom. Det är också så att Sveriges kanske mest välrenommerade ekonomutbildningar, de som ges vid Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm, har valt att inte ansöka om civilekonomexamen, då de bedömt den internationella gångbarheten som viktigare.