Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Jobbar du som barnskötare och vill ta steget vidare i karriären? Då ska du titta närmare på förskollärarutbildningen för pedagogiskt yrkesverksamma. Utbildningen ges i samarbete med Högskolan i Borås.

Utbildningen vänder sig till pedagogiskt yrkesverksamma med minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola. Utbildningen ges delvis på distans och tanken är att du ska kunna kombinera studierna med deltidsarbete.

En till två dagar i veckan är du på campus och övrig tid studerar du via internet, enskilt eller i grupp, där undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, film eller studiegruppsarbete. Under det andra och tredje året läser du även en sommarkurs på heltid under juni månad.

I utbildningen ingår studier inom utbildningsvetenskap samt ämneskunskaper och ämnesdidaktik inom det förskolepedagogiska området. Utbildningen bygger på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktisk erfarenhet och kunskap genom ditt fortsatta arbete på förskola.

Utbildningen, som har Skövde som studieort, genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

Programstart vårterminen 2019

Programmet startar med en välkomstträff på Högskolan i Skövde måndagen den 21 januari. Vi ses i sal D105 i hus D kl.10.15. Fika finns uppdukat utanför salen redan från kl.10.00.

Under första dagen får du träffa utbildningsledare från Högskolan i Borås och stödfunktioner på Högskolan i Skövde samt träffa faddrar från Studentkåren i Skövde.

Dag två, onsdagen den 23 januari, träffar du kursansvariga för de första kurserna på programmet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Eller:
Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska A.

Dessutom krävs minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande samt pågående anställning i förskola.

 

Relaterad information

Utbildningsplan

Läs mer om programmet på Högskolan i Borås webbplats

Kontakt

Bitr. sektionschef för Lärarutbildningarna
Peter Andersson
peter_a.andersson@hb.se
Telefon: 0702-247542

Fråga studievägledare Studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se
0500-448732