Röster om utbildningen

Programmet Industriell ekonomi har funnit i ca 10 år på Högskolan i Skövde och många av studenterna har jag som programansvarig fortfarande kontakt med. Likaså har vi ett nära samarbete med näringlivet och företagen runt om i regionen.

Här finner du en del röster från såväl gamla studenter, som numera arbetar inom väldigt olika områden och företag, som från företag som tagit emot både pågående och färdiga studenter.

 

Röster från företag

Här finns kommentarer om programmet från några av våra samarbetspartner såsom CEJN, ELICOM samt LSG Sky Chef. Vidare finns några uttalanden från företag som pratar om ekonomer mer generellt såsom bank, försäkringsbolag samt skatteverket.