Vad läser du?

Logistik är inte bara transporter utan lika mycket flöden av varor, information och pengar – här får du helhetssynen på de processer som får företag att fungera smart och smidigt. Du lär dig hur kunder får rätt vara, i rätt mängd, på rätt plats, i rätt tid och till lägsta kostnad. Utbildningen ger dig ett praktiskt och teoretiskt tänkande samt en god grund för toppjobb inom både det privata och offentliga.

De två första åren läser du kurser i logistik och ekonomi. Detta ger dig en mycket god grund inom båda ämnena och du har då valmöjligheter i ditt framtida val. År 3 bestämmer du dig för om du vill inrikta dig på Management eller logistik och det är inom det område du väljer här som du senare kommer att göra ditt examensarbete, vilket sker under vårterminen år 3.

Kursöversikt för programmet Industriell ekonomi och logistik

Åk 1 - samtliga studenter

Logistik G1N, 7,5 hp
Externredovisning I G1N, 7,5 hp   
E-logistik G1N, 7,5 hp
Ekonomistyrning I G1N, 7.5 hp

Lean inom administration och service, 7,5 hp
Produktionslogistik I G1N, 7,5 hp
Sannolikhetslära med praktiska tillämpningar G1N 7,5 hp
Logistik- och transportsystem G1N, 7.5 hp

År 2 - samtliga studenter

Statistisk inferens G1N, 7,5 hp
Organisation och ledarskap I G1N, 7,5 hp
Produktionslogistik II G1F, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp

Marknadsföring II , 7.5 hp (engelska)
Management accounting G1F 7,5 hp
Identifiera och lösa problem - systemteori i praktiken, 7,5 hp
Organization och leadership G1F 7,5 hp

År 3 - Inriktning företagsekonomi

ICT-management G2F, 7.5 hp
CSR – Corporate Social Responsibility G1F, 7,5 hp
Ledning och styrning G2F 7,5 hp
Individuell fördjupning G1F, 7,5 hp

Företagsekonomisk teori, metod och praktik G2F, 15 hp
Examensarbete i företagsekonomi G2F, 15 hp

År 3 - inriktning logistik

ICT-management G2F, 7,5 hp
e-Logistik G2F, 15 hp
Kvantitativa metoder inom logistik G1F, 7.5 hp

Metod, teori och praktisk tillämpning G2F, 15 hp
Examensarbete i logistik G2F, 30 hp

Grafisk kursöversikt för programmet Industriell ekonomi och logistik

Åk 1 Samtliga studenter

Hösttermin

Läsperiod 4 Läsperiod 5

Logistik G1N, 7,5 hp                     

E-logistik G1N, 7,5 hp

Externredovisning I G1N, 7,5 hp                         

Ekonomistyrning I G1N, 7.5 hp

Vårtermin

Läsperiod 1 Läsperiod 2
Lean inom administration och service, 7,5 hp Sannolikhetslära med praktiska tillämpningar G1N 7,5 hp
Produktionslogistik I G1N, 7,5 hp Logistik- och transportsystem G1N, 7.5 hp

Åk 2 Samtliga Studenter

Hösttermin

Läsperiod 4 Läsperiod 5
Statistisk inferens G1N, 7,5 hp Produktionslogistik II G1F, 7,5 hp
Organisation och ledarskap I G1N, 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Vårtermin

Läsperiod 1 Läsperiod 2
Marknadsföring II , 7.5 hp (engelska) Identifiera och lösa problem - systemteori i praktiken, 7,5 hp
Management accounting G1F 7,5 hp Organization och leadership G1F 7,5 hp

Åk 3 Inriktning Företagsekonomi

Hösttermin

Läsperiod 4 Läsperiod 5

ICT-management G2F, 7.5 hp

Ledning och styrning G2F 7,5 hp

CSR – Corporate Social Responsibility G1F, 7,5 hp

Individuell fördjupning G1F, 7,5 hp

Vårtermin

Läsperiod 1 Läsperiod 2


Företagsekonomisk teori, metod och praktik G2F, 15 hp

 Examensarbete i företagsekonomi G2F, 15 hp

Åk 3 Inriktning Logistik

Hösttermin

Läsperiod 4

Läsperiod 5

ICT-management G2F, 7,5 hp

Kvantitativa metoder inom logistik G1F, 7.5 hp

e-Logistik G2F, 15 hp

e-Logistik G2F, 15 hp

Vårtermin

Läsperiod 1

Läsperiod 2

       Metod, teori och praktisk tillämpning G2F 15 hp

Examensarbete i logistik G2F, 30 hp
 

Tidigare läsår