Läsa vidare

Efter avslutad utbildning är det flera av våra studenter som väljer att läsa vidare. När man tagit sin examen så finns det möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå. Om du önskar söka magister- master eller påbyggnadsprogram gör du det via studera.nu. Du måste ha en kandidatexamen om minst 180 hp för att vara behörig till programstudier på avancerad nivå. För att läsa kurser på avancerad nivå krävs ingen examen, enbart studier omfattande 180 hp.

Magister på Högskolan i Skövde

Sedan höstterminen 2011 erbjuder vi vid Högskolan i Skövde en ettårig magisterutbildning inom kognitiv neurovetenskap. Programmet heter Medvetandet, hjärnan och välbefinnande 60hp. Information om programmet finner du här.

För att få en magisterexamen läser du 60 högskolepoäng vilket motsvarar ett års heltidsstudier. 45 högskolepoäng av dessa måste då innebära kurser på avancerad nivå. Du ska även ha gjort ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng inom ditt huvudämne.

Andra studier på avancerad- och/eller forskarnivå

En masterexamen består av 2 års heltidsstudier på avancerad nivå, dvs 120 högskolepoäng. Det ska även innehålla ett självständigt arbete på minst 30 högskolepoäng inom huvudämnet.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivå man kan läsa vid universitet eller högskola. Den avslutas antingen med en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Forskarutbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom forskning och utveckling såväl inom som utanför högskolevärlden.

Inom kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde erbjuds för tillfället endast ett ettårigt magisterprogram.

Visuell översikt över den svenska Utbildnings- och examensstrukturen.

Det svenska utbildningssystemet