Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom företagsekonomi omfattande minst 180 hp (eller motsvarande) eller annan examen på grundnivå omfattande minst 180 hp samt minst 60 hp inom företagsekonomi (eller motsvarande), inom eller utanför examen.

Magisterexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

En hög förändringstakt, både i privat näringsliv och i offentliga organisationer, har skapat ett stort behov av chefer och specialister med goda kunskaper och färdigheter i ledarskap- och verksamhetsutveckling.

Magisterprogrammet Ledarskap och verksamhetsutveckling vid Högskolan i Skövde ger dig redskap för att förstå ledarskapets utmaningar och förbereder dig för att kunna verka som en utvecklingsorienterad ledare. Att vara chef idag innebär i hög grad att kunna utöva ett ledarskap som fostrar, skapar och främjar förändring.

Personer med goda kunskaper och färdigheter i ledarskaps- och verksamhetsutveckling förväntas vara mycket eftertraktade i alla typer av organisationer. 

Det här läser du

Programmet har ett unikt fokus på hur man leder och styr moderna verksamheter med en inriktning på hur ledare kan hantera förbättrings- och utvecklingsfrågor.

Du får en bred bas inom områdena ledarskap och verksamhetsutveckling tillsammans med spetsforskning inom respektive område. Det finns goda möjligheter för dig som student att nischa din utbildning mot det som du är speciellt intresserad av inom ramen för befintliga kurser.

Programmet ger dig en kombination av aktuell forskning och praktiknära moment, där vi kopplar forskning till praktik samt praktik till forskning.

Du avslutar programmet med att skriva ett examensarbete om 15 HP.

Jobb efter examen

Efterfrågan på ekonomer och administratörer med magisterutbildning kommer att öka i framtiden, främst på grund av ökande kompetenskrav från arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov av personer med specialiserad utbildning inom förändringsledning och verksamhetsutveckling.

Forskning inom företagsekonomi på Högskolan i Skövde

Läs mer på hemsidan om forskningsspecialiseringen Framtidens företagande

Programmet ger också behörighet till forskarutbildning i företagsekonomi vid svenska lärosäten.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom företagsekonomi omfattande minst 180 hp (eller motsvarande) eller annan examen på grundnivå omfattande minst 180 hp samt minst 60 hp inom företagsekonomi (eller motsvarande), inom eller utanför examen.

Magisterexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

STEFAN TENGBLAD

Programansvarig


0500-448854
Stefan Tengblad
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701