Molekylär bioteknik - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Molekylär bioteknik är ett växande område inom naturvetskap som kombinerar bland annat molekylärbiologi, cellbiologi, mikrobiologi, biokemi och immunologi, för att generera produkter och tjänster inom läkemedels-, jordbruks- och livsmedelsindustrin.

> Molekylär bioteknik finns också som två-årigt masterprogram

Högskolan i Skövde erbjuder ett 1-årigt magisterprogram i molekylär bioteknik där du använder laborativa och datorbaserade tekniker för att studera och modifiera gener och proteiner. Teknikerna som du lär dig kan tillämpas inom medicin och hälsa, jordbruks- och livsmedelsindustrin för att exempelvis identifiera sjukdomar samt att genetiskt modifiera växter, djur och celler. Inom programmet kommer du också att studera strukturen, funktionen och regleringen av gener och proteiner.

Det här läser du på magisterprogrammet Molekylär bioteknik

Programmet innehåller fördjupade forskningsorienterade studier inom molekylärbiologi och bioteknik. Självständigt laborativt arbetet är en betydande del av studierna. Under den första terminen studerar du avancerade kurser inom bioteknik, molekylärbiologi, biostatistik och bioinformatik. Avancerad laboratorieutrustning används för att analysera DNA, RNA och proteiner. Tekniker som används är t.ex. qPCR, mutagenes, kloning och proteinexpression. Molekylärbiologiska och bioinformatiska dataanalyser samt databassökningar har dessutom en betydande del i programmet.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng där du kommer att använda dina förvärvade teoretiska och laborativa kunskaper för att lösa ett relevant forskningsproblem inom molekylärbiologi. Examensarbetet utförs individuellt och kan utföras antingen vid ett företag eller ett lärosäte i Sverige eller utomlands.

Efter avslutade studier på magisterprogrammet Molekylär bioteknik

Efter avslutade studier kan du t.ex. arbeta inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin eller vid laborativa analysföretag. Du kan också fortsätta med forskarstudier eller annan forskning vid statliga eller privata forskningsinstitut i Sverige eller utomlands. Tidigare studenter som erhållit en magisterexamen i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde har fått mycket goda referenser från de laboratorier där de har utfört sina examensarbeten. Många av våra tidigare studenter har kort tid efter avslutad utbildning fått internationella doktorandtjänster eller andra relevant jobb, både nationellt och internationellt. En enkätundersökning med tidigare studenter visade att 80 % har ett jobb relaterat till deras utbildning. Av dessa studenter hade 75 % fått sitt jobb inom ett år efter avslutade studier.

Vidare studier efter magisterprogrammet Molekylär bioteknik?

Efter avlagd examen kan du fortsätta med forskarutbildning.

Forskning på Högskolan inom bioteknik

Läs mer på Forskningsspecialisering för systembiologi.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MARIA ALGERIN

Programansvarig


0500-448641
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.