Röster om programmet

Här presenteras några röster från studenter som går skolsköterskeutbildning i Skövde:

- Jag är barnsjuksköterska och har arbetat som skolsköterska i 1,5 år och känner att denna utbildning har gjort att jag har fått en annan yrkesroll.

- Jag arbetar som skolsköterska och tycker det är bra att ha distriktsköterskeutbildning i botten.

- Det behövs fler killar på utbildningen.

- Vi som professionella får en tydligare bas att stå på och ett bättre utgångsläge för metodutveckling och forskning.

- Utbildningen via nätet ger mig en flexibel studietid, jag arbetar 50 procent och studerar 50 procent vilket gör att jag kan omsätta kunskaperna i mitt yrke som skolsköterska direkt och vice versa.