Människa-robotinteraktion - masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på lägst grundnivå omfattande minst 180 hp inom informationsteknologi, interaktionsdesign, kognitionsvetenskap, automatiseringsteknik, produktionsteknik, eller integrerad produktutveckling (eller motsvarande). Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen

Robotar blir allt vanligare och finns nu inte bara inom industrin utan inom allt fler vardagliga tillämpningar. Robotar klipper gräset, dammsuger, transporterar sängar på sjukhus och utgör sällskap. Inom industrin sker den fjärde revolutionen som kännetecknas av digitala, smarta fabriker där robotar och människor samarbetar. I takt med att robotar i allt högre grad blir en del av det digitaliserade samhället behövs mer kompetens kring det unika samspelet mellan människor och robotar, inom många typer av tillämpningar. På magister/master-programmet människa-robotinteraktion lär du dig hur vi människor kan arbeta och interagera med olika typer av robotar på ett effektivt och hållbart sätt.

> Människa-robotinteraktion finns också som ett-årigt magisterprogram

Digitaliseringen av vårt samhälle går snabbt och skapar helt nya förutsättningar, både inom arbets-och privatlivet. Allt tyder på att sociala robotar kommer få samma spridning som persondatorer och mobiltelefoner haft under de senaste två decennierna och inom framtidens industri antas robotar bli en av dina kommande arbetskamrater.

Magister/Master-programmet människa-robotinteraktion är en unik utbildning, då den inte bara ger kunskaper inom interaktionsdesign och robotik utan fokuserar just på design och utvärdering av interaktionen mellan människor och robotar. Under utbildningen tillägnar du dig kunskaper och färdigheter om människa-robotinteraktion utifrån människans förutsättningar och begräsningar samt de krav och behov som ställs på roboten. Detta innebär en strävan mot att skapa robotar som känns säkra, naturliga och bekväma för människor att interagera med. Du kommer ha tillgång till olika former av sociala och kollaborativa robotar i vårt eget robotlabb.

Det här läser du

Programmet ger dig omfattande kunskaper inom psykologi, interaktionsdesign, informationsteknologi och robotik. Du läser bl.a. kurser inom industriell ergonomi, tekniskt ledarskap och vetenskaplig metod.

Under utbildningen får du ta del av aktuell forskning om människa-robotinteraktion och använda robotlabbet. Dessutom bidrar företagsrepresentanter och andra samverkanspartners med "case" till undervisningen och vissa kurser kommer att genomförs ute i samarbete med industriföretag och andra organisationer.
All undervisning sker på engelska.

Efter avslutade studier

Det finns ett stort behov av människor som har kunskaper och kompetens inom människa-robotinteraktion och som kan utveckla nya arbetsområden för robotar, exempelvis tillverkningsindustrin, vården och andra robotliknande produkter.

Efter avlagd examen är du också behörig att påbörja forskarutbildning inom Informationsteknologi.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på lägst grundnivå omfattande minst 180 hp inom informationsteknologi, interaktionsdesign, kognitionsvetenskap, automatiseringsteknik, produktionsteknik, eller integrerad produktutveckling (eller motsvarande). Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

JESSICA LINDBLOM

Programansvarig


0500-448376
Jessica Lindblom
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097