Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi, 180 hp

Grundläggande behörighet.

Kandidatexamen

Hjärnans funktioner, vårt beteende och subjektiva upplevelser är ett spännande och komplext vetenskapligt område som får allt större betydelse i många sammanhang. Vi har mycket kvar att utforska och massor att lära. Programmet ger dig användbara kunskaper i kognitiv neurovetenskap, psykologi och filosofi.

Programmet är vilande och kommer inte att ges hösten 2017 och 2018. Utbildningen Kognitiv neurovetenskap - Neuropsykologi och medvetandestudier, 180 hp, kommer att starta hösten 2019.

Högskolan i Skövde är landets enda lärosäte som erbjuder en unik kandidatutbildning inom medvetandestudier. Kombinationen mellan naturvetenskap och filosofi leder fram till kunskaper som är användbara inom många områden. Du får i programmet träna din förmåga att analysera, värdera och se på företeelser ur flera perspektiv.

Det här läser du på programmet Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi

Programmet ger dig omfattande ämneskunskaper inom kognitiv neurovetenskap. De olika kurserna syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom områden såsom medvetandets neuropsykologi, grundläggande neurovetenskap samt om olika centrala områden i kognitiv neurovetenskap. Vidare behandlar utbildningen medvetandefilosofiska-, vetenskaps- och kunskapsteoretiska- samt etiska problem och frågeställningar. Du får även insikt i och kunskap om samtida forskning, experiment och metodfrågor inom området.

Större delen av kurslitteraturen är på engelska och även delar av undervisningen. I de allra flesta fall kan du kommunicera och genomföra examinationsuppgifter på svenska. Under den sista terminen gör du ditt examensarbete.

Jobb efter examen inom kognitiv neurovetenskap

Då utbildningsprogrammet inte är specifikt yrkesinriktat innebär det att vad studenter gör efter avslutad utbildning bland annat beror på det egna intresset. Exempel på vad tidigare studenter arbetar med är följande: arbete inom omvårdnadssektorn (behandlingshem/kriminalvården), arbete på HR-avdelning, coach och projektledare inom personlig utveckling, produktspecialist på läkemedelsföretag, testledare i forskningsprojekt m.m.

 

Grundläggande behörighet.

Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ANDERS MILTON

Programansvarig


0500-448820
Anders Milton
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Fråga studievägledare Studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se
0500-448732    

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.