Så söker du

Alla får söka till högskolan. För att bli antagen till en utbildning måste du uppfylla vissa förkunskapskrav. Grundläggande behörighet och eventuellt särskild behörighet.

Behörighet

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla högskolans utbildningar. På www.antagning.se finns information om grundläggande behörighet.

Den särskilda behörigheten är de krav som gäller för en specifik utbildning. Vad som krävs som förkunskapskrav till utbildningar vid Högskolan i Skövde finns på respektive utbildnings sida.

Om du inte uppfyller förkunskapskraven kan du ansöka om reell kompetens (behörig på annat sätt) eller undantag (dispens) från förkunskapskraven. Läs mer om behörig på annat sätt på www.antagning.se.

I antagningsbeskedet meddelas beslut om din behörighet, alltså om du bedöms ha rätt förkunskapskrav eller inte. Att du står som obehörig i antagningsbeskedet är alltså ett beslut om behörighet och det är det beslutet som går att överklaga. Mer information om överklagan och hur du överklagar finns på antagning.se under Att överklaga.

Anmälan

Du anmäler dig till kurser/program på www.antagning.se. De flesta gymnasiebetyg från 2000 och framåt samt de flesta resultat från universitet och högskolor hämtas automatiskt när du anmäler dig. Kontrollera att de meriter du vill att vi ska titta på i samband med din ansökan finns med, om de inte finns med får du ladda upp dem på antagning.se eller  skicka in meriterna till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM.

Anmälan efter sista anmälningsdatum

Det finns möjlighet att anmäla sig sent till vissa program och kurser, efter sista anmälningsdag. Vi öppnar för sen anmälan till de program och kurser där det finns lediga platser eller en möjlig chans att bli antagen. Den sena anmälan görs också på www.antagning.se. På sidan för sen anmälan kan du läsa mer om sena anmälningar.

Mer information

Du hittar mer information om anmälan, behörighet, reell kompetens/undantag (en annan väg), antagning, meritvärdering, urval samt viktiga datum finns på www.antagning.se.

Slutföra påbörjad utbildning

Har du avbrutit dina studier på ett program på Högskolan i Skövde och vill återuppta dem igen eller har du påbörjat ett program vid ett annat lärosäte och vill avsluta programmet vid Högskolan i Skövde. 

Då kan du fylla i en anmälan till utbildningsprogram - senare del, Blankett för Anmälan till utbildningsprogram – senare del. Du ska bifoga resultatintyg samt kursplaner från den utbildningen du påbörjat. För att anmälan ska kunna beaktas ska du uppfylla förkunskapskravet till sökt program och det måste finnas en ledig utbildningsplats. Anmälan ska vara inlämnad senast 1 juni inför höstterminen och 15 november inför vårterminen. Du kan lämna in en anmälan senare än dessa datum, men handläggning sker då endast i mån av tid.

Du kan överklaga att du inte anses ha grundläggande behörighet eller särskild behörighet till programmet. Du kan inte överklaga inplacering i programmet eller att det inte finns plats. Mer information om hur du överklagar beslut om behörighet finns på anmälningsblanketten.

Observera att det inte är möjligt att antas till senare del av Sjuksköterskeprogrammet.

Läs mer hur det går till att ansöka på www.antagning.se Klicka på bilden eller på länken till höger. Så går det till antagning steg för steg. Bild från Universitets- och högskolerådet.

Viktigt att veta

Anmäl dig i tid

För att vara i tid ska anmälan vara gjord senast 15 april (inför höstterminen), 15 oktober (inför vårterminen) eller 15 mars (för sommarkurser).

Sen anmälan

Det finns möjlighet att söka kurser och program efter sista ansökningsdatum, men ansökan behandlas då efter de som har kommit i tid. Du blir antagen om du är behörig och om det finns platser kvar på programmet eller kursen.

Inställd utbildning

Före antagning kan ett program eller en kurs ställas in. Utbildningarna planeras utifrån att Högskolan får nödvändiga medel och att det finns lärare. Även om de förutsättningarna är uppfyllda kan Högskolan besluta om att ställa in utbildningen. Oftast ställs ett program eller kurs in på grund av att antalet sökanden är för få, men kan även ställas in av andra skäl.

Efter antagning kan ett program eller en kurs endast ställas in i undantagsfall och det krävs synnerliga skäl. Du får ett skriftligt meddelande om program ställs in, oavsett om det skett före eller efter antagning. Har du sökt program som ställs in kommer Högskolan kontakta dig och erbjuda dig ett likvärdigt utbildningsalternativ. Beslut om att ställa in program fattas av rektor och beslut om att ställa in kurs fattas av avdelningschef vid institution.

Kontakt

Telefon: 0500-44 82 00 

Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

Extra telefontid v. 4, måndag till fredag kl 10:00-11:30

E-post: antagning@his.se

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde