Handelsekonomiprogrammet, 180 hp

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
Under bearbetning

  Handelsekonomiprogrammet ger dig färdigheter att jobba med att organisera, utveckla och driva företag inom detaljhandeln och handelsrelaterade branscher. Programmet ger dig en bred och användbar kunskapsbas inom företagsekonomi med spetskunskaper inom handelsekonomiområdet.

  Hösten 2019 erbjuds programmet på lärcentrum i Alingsås, Varberg och Lidköping, där du läser de två första åren. Det tredje året läser du på campus vid Högskolan i Skövde. Räkna med att du under utbildningens två första år behöver åka till ditt lärcentrum flera gånger per vecka och under det tredje året flera gånger i veckan till Skövde.

  Flera av de nischade kurserna är handelsinriktade där kunskap kring handelns utformning, utveckling, utmaningar, sortiment samt konsumentbeteende. Dina framtida arbetsområden kommer förmodligen vara inom handel, ekonomi, marknadsföring och ledarskap.

  Det här läser du på Handelsekonomiprogrammet

  Det första året läser du grund- och påbyggnadskurser relaterade till detaljhandeln inom marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning, juridik och företagsledning. Andra året läser du affärsutveckling, säljteknik, kommunikation, företagsledning och logistik. Året avslutas med en kurs om senaste trenderna inom detaljhandeln.

  Under det tredje året, som du läser på Högskolan i Skövde, fördjupar du dig inom management och marknadsföring; du läser kurser inom retail marketing, retail management, tjänstemarknadsföring, digital marknadsföring och hållbarhet. Den sista terminen skriver du ditt examensarbete.

  Du har även möjlighet att studera en termin utomlands vid något av Högskolans så kallade partneruniversitet. Detta gör du lämpligast under din fjärde termin. Då läser du motsvarande kurs utomlands och får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen.

  Jobb efter examen som handelsekonom

  Programmet ger dig en bred kompetens inom marknadsföring och företagsledning. Efter utbildningen kommer du att kunna jobba med mer kvalificerade uppgifter inom handeln samt inom olika marknadsförings- och ekonomifunktioner. Tidigare studenter jobbar idag som butikschefer, kedjekoordinatorer, sortimentsansvariga på större handelskedjor, bankrådgivare, logistikansvariga och andra relevanta jobb inom främst detaljhandeln.

  Läsa vidare efter Handelsekonomiprogrammet

  När du är klar med denna utbildning har du läst 180 hp och har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Då har du behörighet att läsa vidare på magister- (60 hp) och masternivå (120 hp) hos något av Högskolans partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.

  Forskning inom företagsekonomi på Högskolan

  Läs mer på hemsidan för forskningscentrat Framtidens Företagande.

  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. (eller motsvarande kunskaper)

  Kandidatexamen
  Under bearbetning

   Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

   De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   JAN SEDENKA

   Programansvarig


   0500-448856
   Jan Sedenka
   FRÅGA MIG
   * Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

   FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

   studievägledare

   Ulrika Granlid

   ulrika.granlid@his.se
   0500-448701