Akademisk högtid

Högskolan i Skövde firar Akademisk högtid i oktober vartannat år. I samband med högtiden promoverar vi doktorer och hedersdoktorer, installerar nya professorer samt välkomnar våra nya gästprofessorer. Den senaste Akademiska högtiden hölls fredagen den 5 oktober 2018.

nya hedersdoktorerHögskolan i Skövdes hedersdoktorer 2018, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling, tillsammans med rektor Lars Niklasson och dekan Anne Persson. 

Akademisk högtid 2018

Under den Akademiska högtiden 2018 installerades de nya hedersdoktorerna informationsteknologi, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling, tillsammans med nya doktorer. Även nio nya professorer installerades.

Läs mer och se bilder från Akademisk högtid 2018

Om Akademisk högtid

Promovering och installation

Den akademiska högtiden är en tillställning då nydisputerade doktorer får ta emot yttre tecken på doktorsvärdigheten, promovering, och då nya professorer högtidligen installeras in i sitt ämbete. 

Akademiska högtidens traditioner (litet lexikon)

Se den akademiska högtidens traditioner och lär dig mer om t.ex. lagerkrans och doktorsring.

Klädkod

Vid den akademiska högtiden bärs ”högtidsdräkt” av de deltagande i ceremonin. För män betyder detta frack och för kvinnor är högtidsdräkten en lång klänning i valfri färg och värdig utformning.

Kultur och historia

Högskolan i Skövde startade 1977 och som ungt lärosäte vill vi både ta tillvara en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt se på vår egen historia och identitet. Det gäller inte minst de akademiska högtider och ceremonier som firats i vårt land sedan medeltiden.

På Högskolan i Skövde har vi valt att forma vår akademiska högtid så att den både bygger på vår kultur och samtidigt knyter an till den nationella och internationella universitetstraditionen.

Tidigare Akademiska högtider

Akademisk högtid 2016

Akademisk högtid 2014

 

 

 

  

 

 

Relaterad information

Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling blir nya hedersdoktorer

Nya hedersdoktorer föreläste om betydelsen av en sann världsbild

Kontakt