Varför blir myndigheter som skaffar IT-system inlåsta?

Forskning visar att myndigheter blir inlåsta när de skaffar IT-system, vilket hämmar konkurrens och innovation. IT-ministern betonar vikten av att öppna standarder används för att undvika inlåsning, men utvecklingen går trögt. Hur gör vi för att bryta de bojor som dagens IT-lösningar skapar?

Inlåsning

Kom till seminariet på Västsvenska arenan under Almedalsveckan, torsdag 7 juli 2016, kl. 15:00

Sveriges IT-minister har betonat betydelsen av att öppna standarder används för att undvika oönskade beroenden av enskilda leverantörer av IT-system. Samtidigt visar resultat från aktuell forskning att enskilda beslutsfattare hos myndigheter och kommuner, medvetet eller omedvetet, skaffar IT-system som leder till olika former av oönskade inlåsningseffekter. Detta för med sig en risk för att organisationer förlorar kontrollen över sina egna digitala handlingar samt hämmar konkurrens, innovationsförmåga och möjligheten till kompetensutveckling. Fler EU-länder ställer nu allt större krav på sina myndigheter att undvika inlåsning genom att upphandla och använda konkurrensneutrala IT-system som baseras på öppna standarder. Utifrån aktuell forskning och konkreta exempel belyser detta seminarium hur svenska organisationer hamnat i olika typer av inlåsning. Vid seminariet diskuterar vi också hur vi kan minimera risken för att förlora viktig digital information.

Medverkande

Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde

Tid

7 juli 2016, 15:00 - 16:00

Plats                

Högskolan i Skövde, Strandvägen H542, Visby

Bild på Björn Lundell
Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Vid ett seminarium som äger rum under Almedalsveckan berättar han om de  inlåsningseffekter som ofta uppstår när stat, kommun, regioner och landsting köper in it-system.

Läs mer

Forskningsprojekt kring öppna standarder

Software Systems Research Group (SSRG)

Kontakt

Följ seminarierna via Periscope

Här kan du läsa mer om hur du följer Högskolan i Skövdes seminarier via appen Periscope

Sociala medier

#vastsvenskaarenan
#almedalen
@HogskolanSkovde