Varför talar vi inte med tant Stina om hennes smärta?

I dagens vård har utrymmet för samtalet mellan vårdtagare och den som ger vård ingen given plats. Men genom kraftgivande samtal har forskare på Högskolan i Skövde visat de positiva effekter samtal kan ha för äldre med svår smärta. Frågan är bara hur vi skapar tid och plats för samtalen.

Kom till seminariet på Västsvenska arenan under Almedalsveckan, onsdag 6 juli 2016, kl. 13:30

I dagens vård har utrymmet för samtal mellan vårdtagare och den som ger vård igen given plats. Personal inom hemtjänsten tvingas ofta följa scheman med minutprecision vilket gör att man varken har tid eller möjlighet att föra djupa samtal med vårdtagare. Detta får som konsekvens att många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade när de ensamma tvingas hantera den livsförändring som smärtan för med sig. Men genom projektet KRAFT-givande samtal har forskare på Högskolan i Skövde visat på de positiva effekter samtal kan ha för den äldres välbefinnande och möjligheter att påverka sitt liv. KRAFT-givande samtal handlar om att: K – Konfrontera och konstatera. R – Reflektera över möjligheter och val. A – Ansvarstagande från "man" till "jag". F – Få inre styrka och mod T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv. Frågan är bara hur vi skapar tid och plats för samtalen och hur de ska genomföras för att ge bästa effekt på vårdtagarens välbefinnande?

Medverkande

  • Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde
  • Mia Berglund, lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde
  • Helle Wijk, docent i omvårdnad, Göteborgs Universitet
  • Eva Zazzi, persionär
  • Ulla-Britt Hagström, (l) ordförande skaraborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

Tid

6 juli 2016, 13:30 - 14:30

Plats

Västsvenska arenan, Strandvägen H542, Visby

Forskarna Mia Berlglund och Catharina Gillsjö berättar om KRAFT-givande samtal under Högskolan i Skövdes seminarium på Västsvenska arenan

Forskarna Mia Berlglund och Catharina Gillsjö berättar om KRAFT-givande samtal under Högskolan i Skövdes seminarium på Västsvenska arenan

Läs mer

Läs mer om forskningen kring KRAFT-givande samtal

Kontakt

Följ seminarierna via Periscope

Här kan du läsa mer om hur du följer Högskolan i Skövdes seminarier via appen Periscope

Sociala medier

#vastsvenskaarenan
#almedalen
@HogskolanSkovde