Högskolans deltagande i Almedalen 2017

Högskolan i Skövde finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2017. Syftet är framförallt att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare. På det sättet kan Högskolans forskningsresultat användas som underlag när viktiga beslut som påverkar vårt samhälle ska fattas.

Under 2017 års Almedalsvecka är Högskolan i Skövde medlem i  den Västsvenska arenan. Det innebär att Högskolans forskare får en och unik möjlighet att berätta om sin forskning för de viktiga beslutsfattare som finns på plats i Visby.

Även Högskolans rektor Lars Niklasson och prorektor Lena Mårtensson finns på plats i Visby under Almedalsveckan.

Seminarier på Västsvenska arenan

Vad får du veta om mitt digitala privatliv?
söndag 2 juli 15:00
Västsvenska arenan, Strandvägen, H528

Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då?
måndag 3 juli, 16:30
Västsvenska arenan, Strandvägen, H528
Seminariet är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen

Hur kan IT-standarder och upphandlingar hindra innovation samt diskriminera individer och företag?
t
isdag 4 juli 13:30
Västsvenska arenan, Strandvägen, H528

Hur ger vi äldre människor en bra digital hemmiljö?
onsdag 5 juli 09:00
Västsvenska arenan, Strandvägen, H528

Västsvenska arenan

 Almedalen

Se filemerna från Högskolans seminarier i Almedalen

 
Se filmen som berättar om Högskolans närvaro i Almedalen och seminariet om ditt digitala privatliv

 
Se filmen som berättar om Högskolans närvaro i Almedalen och seminariet om digitaliseringen av samhället.

 
Se filmen som berättar om Högskolans närvaro i Almedalen och seminariet om IT-upphandlingar som diskriminerar och hämmar nytänkande.

 
Se filmen som berättar om Högskolans närvaro i Almedalen och seminariet om digitala verktyg.