Hur kan IT-standarder och upphandlingar hindra innovation samt diskriminera individer och företag?

Myndigheters IT-upphandlingar skapar inlåsning som hindrar innovation. I många projekt refererar myndigheter till specifika IT-standarder som diskriminerar enskilda individer och företag. Hur kan upphandlingar av IT stimulera innovation och undvika inlåsning?

Hand som välter dominobrickor

Kom till seminariet på Västsvenska arenan under Almedalsveckan, tisdag 4 juli 2017, kl. 13:30

En aktuell studie publicerad av Konkurrensverket visar att många myndigheters IT-upphandlingar ställer krav på IT-standarder som begränsar konkurrensen. Studien visar att dagens praktik för utveckling och upphandling av IT inom svenska myndigheter diskriminerar enskilda individer och företag, samtidigt som några få aktörer på marknaden gynnas. Med denna praktik leder myndigheters projekt till inlåsning som hindrar innovation. Utifrån forskning och konkreta exempel belyser vi hur svenska myndigheter kan undvika inlåsning och stimulera innovation vid upphandling av IT-system. Hur kan små kommuner och stora myndigheter undvika en digitalisering som skapar en digital soptipp med digitala handlingar och system som inte kan förvaltas? Konkreta strategier för hur myndigheter kan undvika inlåsning och stimulera innovation diskuteras. Seminariet belyser även EU-initiativ för standarder och belyser hur olika typer av IT-standarder kan stimulera respektive hindra konkurrens.

Medverkande

  • Björn Lundell, Biträdande Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde
  • Daniel Melin, Statens inköpscentral, Kammarkollegiet
  • Göran Westerlund, IT-chef Alingsås kommun & ordförande KIVOS
  • Ulf Nylén, Moderator

Tid

4/7 2017 13:30 - 14:30

Plats

Strandvägen, H528
Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby

Bild på Björn Lundell
Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.