Hur ger vi äldre människor en bra digital hemmiljö?

Digitala verktyg ökar äldre människors välbefinnande och möjlighet att bo kvar i hemmet. Någon måste dock identifiera behovet av, utveckla och testa ett digitalt verktyg innan det kan börja användas. Hur tar vi oss igenom dessa steg? Vilka krav kan vi ställa på den teknik som omger äldre människor?

Äldre manKom till seminariet på Västsvenska arenan under Almedalsveckan, onsdag 5 juli 2017, kl. 09:00

Vi vill att äldre personer ska kunna bo kvar i sina hem så länge de vill och kan. Nya digitala verktyg, som exempelvis moderna larm som varnar om en äldre person är på väg att falla, kan möjliggöra detta. Någon måste dock utveckla, testa och upphandla de digitala verktygen innan dessa kan tas i bruk. Här behöver forskare, näringsliv, vårdgivare, kommuner, regioner och landsting samarbeta för att nyttja sina respektive styrkor och resurser på bästa sätt. Det handlar om skapa högkvalitativa och trygga digitala lösningar som inte hotar en äldre människas personliga integritet. Vid seminariet tar vi utgångspunkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Skövde. Vi frågar oss om det är en plats där olika aktörer kan samverka för att prova ut ny teknik. Hur ska vi samverka mellan olika innovationsaktörer och vilka standarder krävs för detta? Vad behöver forskarna, företagen och vårdgivarna? Framförallt, vilka krav kan vi ställa på den teknik som finns i äldre personers i hem.

Medverkande

  • Catharina Gillsjö, Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde
  • Dag Forsén, Project manager, Forskningsinstitutet RISE SICS
  • Patrik Sundström, Programansvarig, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Wivianne Johansson, Projektdeltagare som testat digital teknik i sitt hem.
  • Ylva Carlqvist Warnborg, Moderator

Tid

5/7 2017 09:00 - 10:00

Plats                

Strandvägen, H528
Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby

Högskolan i Skövdes forskare Jonas Melin och Catharina Gillsjö arbetar med Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

Se och läs mer

Kontakt