Har staten rådighet över sin egen information?

Medborgares förtroende för våra offentliga institutioner förutsätter att myndigheter har rådighet över sin egen information och kontroll på de IT-system som används för att förvalta viktiga data och handlingar. Hur ska myndigheter både kunna uppnå rådighet och undvika inlåsning?

 Se seminariet i sin helhet på Västsvenska arenans Facebooksida.

Hållbarhet är hett, men är det en hållbar digitalisering vi står inför?

Myndigheter behöver ha rådighet över sin egen information för att långsiktigt kunna förvalta viktiga data och handlingar. Under senare år har många myndigheter anskaffat molntjänster som används för att upprätta, förvalta och återanvända information. Molntjänster kan dock innebära att myndigheter varken har rådighet över sin information eller har möjlighet att återanvända den. För att kunna återanvända sin information krävs att molntjänsten kan exportera all information samt använder öppna standarder. God förvaltning av en myndighets handlingar förutsätter oförvanskade handlingar som förvaltas med hjälp av lämpliga IT-system.

Frågan är om myndigheter kan har rådighet över sin egen information och undvika inlåsning då de använder molntjänster?

Välkommen till ett samtal om rådighet och inlåsningseffekter där vi diskuterar hur myndigheter kan få kontroll över sin egen information.

Medverkande

  • Björn Lundell, professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
  • Daniel Melin, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
  • Håkan Pettersson, IT-strateg, Migrationsverket

Moderator: Ylva Carlqvist Warnborg, vetenskapsjournalist

Tid & Plats

Tid: torsdag 4 juli, kl. 11:45 – 12:30 (lunchseminarium)
Plats: Skogen, Västsvenska Arenan

Har staten rådighet över sin egen information?

Kontakt