Populärvetenskapliga caféer - öppna föreläsningar av forskare för allmänheten

Nyfiken på forskning och vad forskningen kan bidra till? Då är de populärvetenskapliga caféerna på Högskolan i Skövde något för dig! Här träffas intresserade, både från Högskolan och allmänheten, för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.

En gång i månaden (ibland två!)

Föreläsarna kommer både från Högskolans egna forskargrupper och exempelvis från andra lärosäten runt om i Sverige. 

Föreläsningarna, som oftast följs av frågor och diskussioner, anordnas ungefär en gång i månaden per termin och arrangeras i samarbete med Folkuniversitet och Skaraborgs Senioruniversitetet.

Föreläsningarna ges på Högskolan i Skövde, sal G 110 om inget annat anges. Tiden är 18.30, även det om inget annat anges.

Entrén är kostnadsfri - och det finns, precis som på andra caféer, möjlighet att köpa fika före föreläsningen och i pausen.

PROGRAM FÖR DE POPULÄRVETENSKAPLIGA CAFÉERNA VÅREN 2020

 

22 januari

Okända fenomen i Skaraborg - och verklighetens Arkiv X

Clas Svahn är ordförande för stiftelsen Archives for the unexplained (AFU), världens största arkiv om ”det okända”. Han är född i Mariestad och journalist på Dagens Nyheter.

Clas Svahn kommer att berätta vad som döljer sig bakom dörrarna till AFU och hur det kommer sig att världens alla mysterier hamnar där. Han kommer även att berätta om några av de mest spännande ufohändelserna i Skaraborg.

Onsdagen den 22 januari 2020.
Kl 18.30 - 20.30.
Högskolan i Skövde, hus G, sal G110.

Fri entré!
Fika finns att köpa från ca 18.00

19 februari

Mormors digitala resa till framtiden
Kan utbildning minska digitalt utanförskap bland äldre?

Vårt samhälle blir mer och mer digitalt och utvecklingen är som en resa som förändrar människors liv. Men många äldre kan inte tillräckligt för att kunna följa med på resan.

I Sverige ska digitaliseringen av offentlig sektor snabbas på och vi är duktiga på att dra nytta av dess möjligheter. Samtidigt står hundratusentals svenska pensionärer utanför det digitala samhället. Vad kan vi göra för att öka de äldres innanförskap?

Eva Söderström är biträdande professor i Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Hon forskar i huvudsak om digitaliseringens effekter i samhället samt på informationssäkerhet.

Onsdagen den 19 februari 2020.
Kl 18.30 - 20.30.
Högskolan i Skövde, hus G, sal G110.

Fri entré!

24 mars

EU. Brexit och Europas framtid 
Göran von Sydow, direktör och chef för Sieps,
Svenska institutet för Europapolitiska studier

Europeiska unionen har under det senaste decenniet ställts inför stora kriser. Den ekonomiska krisen följdes av migrationskris och brexit.

Nu står unionen inför svåra förhandlingar med Storbritannien om den framtida relationen. Samtidigt pågår fördjupningen av samarbetet inom många områden. Därtill är omvärldsläget förändrat på ett sätt som ökar förväntningarna på hur EU ska agera.

Göran von Sydow är direktör och chef för Sieps, Svenska institutet för Europapolitiska studier. Han var dessförinnan tillförordnad direktör och har arbetat som forskare i statsvetenskap vid Sieps under en längre tid. 

Göran von Sydow har tidigare bl.a. varit verksam vid Stockholms universitet och Regeringskansliet. Han har studerat vid Stockholms universitet, European University Institute i Florens, SciencesPo och Sorbonne i Paris.

Göran disputerade i statsvetenskap 2013 på en avhandling om EU-kritiska partier. 

Han anlitats av Sveriges Radio och SVT som expert på Europafrågor.


Tisdagen den 24 mars
Kl 18.30 - 20.30
Högskolan i Skövde, hus D, sal  D 105.

Fri entré!


APRIL

Programmet meddelas så snart det är klart.
Kommer att publiceras på his.se/kalenderPROGRAM FÖR DE POPULÄRVETENSKAPLIGA CAFÉERNA HÖSTEN 2019

SEPTEMBER

Vad är typ 2 diabetes? Vem får den? Hur ska den behandlas?

Margareta Hellgren är distriktsläkare i Skövde och har doktorerat på diabetes. Hon har efter sin disputation fortsatt forska inom ämnet. I våras fick hon som första allmänläkare i Sverige ta emot utmärkelsen Årets diabetolog.

Ca 450 000 människor i Sverige har typ 2 diabetes. Margareta tar upp den aktuella forskningen kring sjukdomen. Hon kommer att berätta om hur den
här typen av diabetes kan förebyggas samt behandlas på bästa sätt för att
hälsa och god livskvalitet ska bibehållas.

Tisdag 10 september kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

OKTOBER

Religionskollision i det sekulära Sverige
Om minoriteter, majoriteter och tolerans

Eli Göndör är fil. doktor i religionshistoria med inriktning islamologi och Mellanöstern. Han forskar vid Göteborgs universitet om religiöst menings-skapande och extremism. Dessutom ingår han i den externa kunskaps- och referensgruppen i Moderaternas nytillsatta integrationskommission.

Eli Göndörs senaste böcker är Religionskollision, Muslimer i Sverige och I guds namn – om våld och politik i islam.

Onsdagen den 2 oktober kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

Kampen om din patientjournal

Det blev biträdande professorn i informationsteknologi Rose-Mharie Åhlfeldt som fick ta över  Hanife Rexhepis föreläsning när den senare blev sjuk strax före föreläsningen i oktober. 

För många invånare är det självklart att köpa en resa eller beställa varor på nätet, men när det gäller sjukvården är det fortfarande fax och telefon som gäller. Det finns ett starkt politiskt tryck för att effektivisera vården med hjälp av digitalisering. 

Visionen är att göra det möjligt för patienter att nå all information om sin vård via nätet, liksom att läsa den egna journalen.

Här kan du ta del av Rose-Mharies presentation.

Onsdag 23 oktober kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

NOVEMBER

Tidig Nobelkväll med Högskolans egna forskare

Traditionsenligt presenterar och kommenterar Högskolans egna forskare årets Nobelpris, vinnarna och deras arbete. Men i år, på begäran av Skaraborgs Akademi som tvingats senarelägga sin kväll, så kommer Nobelkvällen en månad tidigare än vanligt. I år ligger den några veckor efter att Nobelpriserna tillkännagivits. En utmaning för Högskolans forskande experter – som lovar att ändå ge inspirerande och pedagogiska presentationer.

Som vanligt  ett utmärkt tillfälle att förbereda sig för festligheterna i TV och förstå vad som egentligen ligger bakom världens finaste pris i litteratur, fysik, kemi, medicin och ekonomi.

Onsdag 6 november kl. 18.30, Högskolan i Skövde, hus D, sal D 105
- OBS SALEN!

Skaraborgs Akademi avslutar höstterminen -
utser Årets hedersskaraborgare, föreläser och delar ut pris   

Skaraborgs Akademi, med valspråket Snille och blixt, brukar gästa Högskolan i november. Så även hösten 2019. Den här kvällen utser akademin Årets hedersskaraborgare – och priset går i år till en alldeles speciell person som du inte vill missa. Därav det senarelagda föreläsningsdatumet.

Dessutom delar Akademin den här kvällen ut pris till den doktorsavhandling vid Högskolan som förtjänar särskild uppmärksamhet. Flera av ledamöterna kommer också att hålla föreläsningar.
Akademin har som syfte att ”sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet”. De aderton ledamöterna är i första hand namn-kunniga skaraborgare i förskingringen.

Torsdag 28 november kl. 18.30, Högskolan i Skövde, hus D, sal D 105

Camilla Lundberg, musikkritiker i Expressen och musikansvarig på SVT föreläste 2014 om manligt och kvinnligt i den klassiska musiken. Som belöning fick hon liksom sina företrädare ett förgyllt kunskapens äpple.

Sören Holmberg

Clas Svahn är ordförande för stiftelsen Archives for the unexplained (AFU), världens största arkiv om "det okända". 

 

Marie Demker

Marie Demker

Gert Wingårdh

Gert Windgårdh

 

Agnes Wold

Agnes Wold

Kontaktpersoner

Eric Hellgren
Högskolan i Skövde
0702-12 11 62
e-post: eric.hellgren@his.se

Freddie Johansson

Skaraborgs senioruniversitet
0500-48 51 33
0702-39 95 55
e-post jfreddie0@gmail.com

Tidigare tillfällen

Tidigare tillfällen med populärvetenskapligt café