Fördelar med att jobba statligt

Det finns många fördelar med att arbeta i en statlig myndighet. Som statligt anställd får du bra villkor för arbetstid, semester, föräldraledighet, pension med mera.

  • För lärare inom Högskolan i Skövde gäller årsarbetstid.
  • Som statligt anställd har du fler semesterdagar än de lagstadgade, där din ålder avgör hur många semesterdagar du har.
  • Om du är föräldraledig betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning utöver den från Försäkringskassan så att du får 90 % av din lön under större delen av ledigheten.
  • Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.
  • Som anställd vid Högskolan i Skövde får du ett friskvårdbidrag, kan du ta del av företagshälsovården och får göra läkarbesök på betald arbetstid samt kan få ersättning för sjukvårdsbesök och läkemedel.
  • Oavsett vilken statlig anställning du har, finns en gemensam värdegrund som bygger på demokratiska värderingar. Alla inom staten arbetar på medborgarnas uppdrag.
 

Läs mer

Arbetsgivarverket om förmåner när man jobbar statligt

Kontakt

HR-avdelningen

Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde
personal.hr@his.se
Telefon: 0500-448000