Om Högskolan i Skövde

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning

Högskolan i Skövde är en av de mest specialiserade i Sverige. Vi bedriver forskning inom fem specialiseringar: Informationsteknologi, Systembiologi, Virtual Engineering, Hälsovetenskaper samt Framtidens företagande. Genom att koncentrera vår kraft erbjuder vi våra partners inom arbetslivet, akademi och samhället i stort en specialiserad, konkurrenskraftig forskning och mycket kompetenta forskare.

Forskningen vid Högskolan i Skövde håller hög kvalitet enligt Assessment of Research and Co-production 2013. Vår forskning genererar viktiga samhällslösningar, exempel på det är:

Som en relativt ung högskola håller vi hög kvalitet i linje med de mer kända universiteten. I den nationella kvalitetsutvärderingen som Universitetskanslersämbetet genomförde 2011 – 2014 är Högskolan i Skövde på sjunde plats. Detta kan härledas till vårt metodiska och beslutsamma arbete för att erbjuda kurser av hög kvalitet som ger både kunskap och anställningsbarhet. Några av våra program är unika specialiseringar, medan andra har tvärvetenskaplig bredd.

Modern och välkomnande miljö

Högskolan i Skövde har ett vackert och grönt campusområde som ger en naturlig mötesplats för studenter, personal och besökare. Här finns restauranger med ett stort urval och biblioteket med välrustade lokaler. Campusområdet har högteknologiska lokaler, som skapar en stimulerande och kreativ miljö för både studenter och anställda. Atmosfären uppmuntrar också enkla kontaktvägar mellan studenter och deras lärare.

På Högskolan i Skövde är beslutsprocessen transparent och den engagerar studenter och Studentkårsrepresentanter i flera beslutsforum. För att optimera studentlivet i Skövde arrangerar Studentkåren såväl idrottsaktiviteter som sociala tillställningar för sina medlemmar. Kårhuset och de flesta studentbostäder ligger på gångavstånd från campus.

Nära samarbete med arbetslivet

Högskolan i Skövde är en attraktiv partner för samarbete med världsföretag. Vi är till exempel en av Volvo:s fem Preferred Research Partner i världen och vi har samarbetsprojekt med Astra Zeneca och Microsoft.

Genom vårt samarbete med internationella och lokala företag samt offentlig sektor, i till exempel mentorprogram, advisory boards, gästlärare, examensarbeten och jobbmässor får våra studenter värdefulla kontakter för framtiden och förbereder dem för deras kommande karriärer.

Science Park Skövde

En viktigt samarbetspartner för oss är teknik- och innovationsparken Science Park Skövde som har lokaler i nära anslutning till Högskolan i Skövde. Teknik- och innovationsparken rymmer idag ett 70-tal företag och organisationer, allt från start-ups inom dataspel till spetsföretag inom produktutveckling.

Målen för Science Park Skövde är att:

  • entreprenörer startar och utvecklar tillväxtföretag.
  • studenter från Högskolan i Skövde tar jobb i företagen i innovationsmiljön.
  • forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi tar form och startas

Science Park Skövde erbjuder en mix av kontors- och mötesmiljöer som i kombination med aktiviteter för idégenerering, innovation och samverkan skapar möjligheter för både företag och individer att växa.