Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation

Avdelningen har som uppdrag att stärka lärosätets forskningsstöd, innovations- och samverkansarbete.

Arbete med att definiera nya uppdrag och ansvarsområden pågår och avdelningschef från och med 1 september 2017 är Mats Rydehell.

 

Kontakt