AV-utrustning

AV-ansvar

Samordna inköp; drift och underhåll; ta initiativ till, och föreslå, förbättringar av den Högskolegemensamma AV-utrustningen utifrån ett nära samråd med nyttjarna, och att fortlöpande ge information om tillgänglig AV-utrustning och dess funktioner.

 AV-support ges av vaktmästeriet.