Skicka e-faktura till Högskolan i Skövde

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura från och med 1 april 2019.

Beställarreferens

För att fakturan ska hamna rätt här hos oss så ska beställarreferens alltid anges på fakturan. Beställarreferensen består av fyra bokstäver. Kontakta personal.ekonomi@his.se om ni har frågor angående detta.

Via PEPPOL

I första hand vill vi att e-fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Högskolan i Skövdes adress i PEPPOL är 0007:2021003146. Vi tar även emot Svefaktura version 1 eller 2.

Svefaktura

Svefaktura är en standard för enkel e-faktura, som rekommenderas av SFTI.
Svefaktura kan skickas via operatör, ftp eller leverantörsportal.

Leverantörsportal

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta personal.ekonomi@his.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Andra kommunikationslösningar

Högskolan i Skövde använder systemleverantören Visma Commerce för att ta femot e-fakturor. Er leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Om ni är en leverantör som skickar e-fakturor via integrerade programvaror (exempelvis ert affärssystem) så ska ni skicka fakturorna på olika sätt, beroende på hur er faktureringslösning ser ut. Antingen genom en inställning ni gör i er egen programvara eller så instruerar ni er operatör om vår mottagningsadress.

Tekniska uppgifter

E-fakturaformat

Vi tar emot Svefaktura 1 eller 2.

Vår Partsidentitet

Partsidentitet: SE2021003146

Transportmetod alternativ 1

Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/HiS (observera att denna URL inte går att surfa till med en webbläsare utan är bara åtkomlig via en e-fakturaprogramvara som har stöd för SFTI Transportprofil BAS)

Vår GLN-adress är: 7350072580003

Transportmetod alternativ 2

Om er operatör har befintlig koppling och samtrafikavtal med Visma Connect kan den metoden användas. Visma Commerce har samtrafiksavtal med Pagero, InExchange, Visma SPCS, BGC, Creditflow, Swedbank, Evry och Tieto. Om ni som leverantör har avtal med någon av dessa VAN-operatörer behöver ni bara meddela dem att era fakturor ska skickas till Visma Proceedo och ett startdatum.

Om ni har avtal med någon annan operatör eller själva hanterar er e-fakturatrafik måste ni eller er operatör etablera ett nytt flöde i enlighet med beskrivning av tekniska uppgifter ovan. Eventuella frågor ställs till er operatör.

Så identifierar vi er

Er partsidentitet för e-faktura i vårt system är landskod + organisationsnummer (utan bindestreck). Om ni vill skicka e-fakturor och identifiera er med en annan partsidentitet kontakta oss, personal.ekonomi@his.se.

Vi behöver också er e-post, som vi kan kontakta er på om något inte fungerar.

 

Högskolan i Skövde    

Besöksadress Högskolevägen
Postadress Box 408, 541 28 Skövde

Faktureringsadress: Vi vill gärna att ni skickar e-faktura till oss, helst via PEPPOL:s nätverk. Högskolans elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021003146. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2. Vi tar inte emot fakturor via mail eller PDF.

Mer om att skicka e-faktura till Högskolan

Bankgiro: 410 37 35
Organisationsnummer 202100-3146

VAT-nummer SE202100314601