Samverkan inom biovetenskap

Institutionen för biovetenskap samverkar med företag inom Life Science, och offentliga organisationer såsom myndigheter och sjukhus. Vi samarbetar även med andra lärosäten för att stärka forskningen genom tillgång till specifik expertis, laboratorier och utrustning, samt för att driva forskarutbildning. Kontakterna driver forskningen att svara upp mot olika former av samhällsbehov och hjälper oss att nå ut med forskningens resultat och påverka samhällsutvecklingen.

Företagssamverkan

Samarbete sker inom både forskning och utbildning. Tillsammans med företagen utbildar högskolan doktorander och bedriver samproduktion av nya forskningsresultat som är av direkt intresse för företagen. När det gäller forskningsprojekt kan det se ut på olika sätt, men det vanligaste är att ett företag stöttar forskningen genom finansiering även om det också förekommer att företag hjälper till med utrustning och analysmetoder.

Läs mer om företagen vi samverkar med

Uppdragsutbildning

Institutionen för biovetenskap kan erbjuda skräddarsydda uppdragsutbildningar för företag och organisationer som vill framåt. Våra uppdragsutbildningar bygger på aktuell forskning inom biovetenskap och våra lärare bedriver forskning inom respektive område, vilket gör att en utbildning hos oss ligger i absolut framkant. 

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

Internationalisering

Institutionen för biovetenskap samarbetar med flera utländska lärosäten i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika. Samarbetet rör gemensam forskning, lärarutbyte och studentutbyte.

Läs mer om vårt internationaliseringsarbete

Lärosätessamverkan

Institutionen för biovetenskap samarbetar med flertalet svenska lärosäten, dels genom gemensam forskning och dels genom att tillsammans utbilda doktorander.

Läs mer om lärosäten vi samverkar med

Myndighetssamverkan

Institutionen för biovetenskaps samverkan med olika myndigheter kan ta sig olika uttryck. I vissa fall handlar det om samverkan genom forskningen, där institutionens forskare producerar resultat som används av myndigheterna. Myndigheterna erbjuder institutionens studenter praktisk träning inom ramen för deras utbildningar.

Läs mer om myndigheterna vi samverkar med

Samverkan

Kontakt