Institutionen för ingenjörsvetenskap

Verksamheten inom institutionen för ingenjörsvetenskap kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Institutionen har under mer än ett decennium visat hur ett mindre lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsmiljö.

Streck för avgränsning

LastbilshyttForskning

Inom forskningsspecialiseringen Virtual Engineering arbetar forskare med tillämpad forskning där det gäller att öka kunskapen kring utveckling och användning av datorbaserade virtuella modeller med fokus på utveckling av produkter, processer och system. 

Läs mer om forskningsspecialiseringen Virtual Engineering.

Streck för avgränsning

UtbildningUtbildning

Institutionen för ingenjörsvetenskap erbjuder utbildningar med stark koppling till näringslivet och goda möjligheter till sommarjobb under utbildningen. Vi har sammanlagt 8 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. 

Läs mer om våra utbildningar.

Streck för avgränsning

SamverkanSamverkan inom IIT

Institutionen för ingenjörsvetenskap har en väl utvecklad samverkan med näringslivet och bidrar med forskning inom Virtual Engineering till att stärka den tillverkande industrin i regionen. Genom att erbjuda kompetensutveckling möter vi industrins globala utmaningar på en regional nivå.

Streck för avgränsning

Robotlab
Människor och robotar – sida vid sida in i framtiden

Allt eftersom robotar blir smartare blir även deras möjlighet att samarbeta direkt med människor allt större. Volvo Cars och Högskolan i Skövde ingår ett i EU-projekt som utvecklar ett nytt sätt för människor och robotar att jobba tillsammans.

Läs mer om projektet SYMBIO-TIC.


Hon läser till ingenjör för att få arbeta med människor

Under sommarveckorna erbjuder ett tiotal industriföretag runtom i Skaraborg ett 30-tal platser till Högskolans Produktion- och Maskiningenjörer. En av studenterna som haft möjlighet att sommarjobba som ingenjör är Miranda Kedbäck.

Läs mer om våra utbildningsprogram.

Bild på Erik Brolin och digitala människomodeller
Design för alla genom digitala människomodeller

Alla människor är olika, vissa är långa och andra är korta. Vi har också olika proportioner, två personer av samma kroppslängd har troligtvis inte samma ben- eller armlängd. Det är därför viktigt att en produkt eller arbetsplats utformas med hänsyn till denna mångfald.

Läs mer om Erik Brolins avhandling.

Streck för avgränsning