Nämnder, råd och andra organ

Vid Högskolan i Skövde finns det ett antal nämnder, råd och andra organ. Några har beslutanderätt och formell status enligt nationella och lokala direktiv och delegationer. Andra har en rådgivande funktion. Här får du en överblick över vilka organ som finns vid Högskolan. I de fall organet inte har en egen webbsida anges kontaktperson inom parentes.

Beslutande organ

Nedanstående organ har beslutanderätt och formell status enligt nationella och lokala direktiv och delegationer.

Rådgivande organ

Högskolan i Skövde har också ett antal rådgivande organ som behandlar olika frågor.