Docenter vid Högskolan i Skövde

Följande personer har efter prövning och sakkunnigbedömning blivit utnämnda till docenter vid Högskolan i Skövde. I listan ingår inte de av högskolans medarbetare som blivit utnämnda till docenter vid ett annat lärosäte.

ABRAHA GEBREKIDAN Desalegn, företagsekonomi m inr mot marknadsföring, 2005
AGGESTAM Lena, logistik, 2016
ALFREDSSON Svante, maskinteknik, 2009
ANDERSÉN Jim, företagsekonomi, 2012
ANDERSSON Thomas, företagsekonomi m inr mot organisation och ledarskap, 2009

BACKLUND Per
, datavetenskap, 2013
BERGH Ingrid, omvårdnad, 2015
BERGLUND Mia, omvårdnad, 2016
BROWALL Maria, omvårdnad, 2014

DURST Susanne
, företagsekonomi, 2015

EIBEN Gabriele
, folkhälsovetenskap, 2017
EJDEBÄCK Mikael, molekylärbiologi, 2010
EK Kristina, omvårdnad, 2017
EKSTRÖM Anette  omvårdnad, 2011
ENGSTRÖM Henrik, informationsteknologi, 2018
ERIKSSON Irene, omvårdnad, 2018
ERIKSSON Nomie, företagsekonomi, 2017

FALKMAN Göran
, datavetenskap, 2010
FORSBERG, Anna, biomedicin, 2018

HERTFELT WAHN Elisabeth
, omvårdnad, 2016

JANSSON Andreas, molekylärbiologi, 2012
JOHANSSON Ulf, datavetenskap, 2011
JONSSON Tomas, teoretisk ekologi, 2007

KAZEMI Ali
, socialpsykologi, 2009

LARSSON Dennis, biomedicin m inr mot humanfysiologi, 2007
LINDBLOM Jessica, informationsteknologi, 2018
LINDEROTH Henrik, företagsekonomi, 2011
LINDSTRÖM Birgitta, informationsteknologi, 2017
LJUNGKVIST Torbjörn, företagsekonomi, 2018
LOWE Robert, kognitionsvetenskap, 2014
LUNDELL Björn, datavetenskap, 2009

MIGHETTO David, spanska, 2009
MÅRTENSSON Lena, omvårdnad, 2011

NG Amos
, automatiseringsteknik, 2009
NILSSON Kerstin, omvårdnad, 2006

OLSON Maria
, pedagogik, 2013
OLSSON Björn, datavetenskap m inr mot bioinformatik, 2005
OLSSON Michael, nationalekonomi, 2014
ORLENIUS Kennert, pedagogik, 2008

RIVEIRO Maria
, informationsteknologi, 2015

SINGH Neha, biomedicin, 2017
SOBIS Iwona, sociologi, 2010
STOKES Klara, matematik, 2017
SUNDELL Håkan, datavetenskap, 2013
SYBERFELDT Anna, automatiseringsteknik, 2014
SYNNERGREN Jane, bioinformatik, 2016
SÖDERSTRÖM Eva, datavetenskap, 2008

THILL Serge
, kognitionsvetenskap, 2013
TORSTENSSON Stina, omvårdnad, 2017

UJVARI Sandor
, logistik, 2011

WARRÉN STOMBERG Margaretha, omvårdnad, 2009
WILHELMSSON Ulf, medier, estetik och berättande, 2018

ÅHLFELDT Rose-Mharie
, informationsteknologi, 2015

 

Läs mer

Rådet för docentprövning

Kontakt

Vid frågor rörande utnämning av docenter vid Högskolan i Skövde.