Utbildningskommittén för hälsa

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplan och avveckling av kurs) och program (ändring av utbildningsplan) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet hälsa (Curriculum Committee for Health).

Ansvarsområde

Biomedicin, folkhälsovetenskap, omvårdnad, pedagogik, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, socialpsykologi (huvudområden) samt engelska och svenska språket (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Irene Eriksson
Vice ordförande: Stina Thorstensson
Övriga ledamöter: Linda Handlin, Gabriele Eiben, Anita Kjellström, Karin Kronberg, Karin Axelsson och Linda Kajonius
Studentrepresentanter: Petra Walander, Zandra Nordström (adjungerad) och Ben Titmuss

Utbildningshandläggare

Lillemor Helander Nyholm

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider för Utbildningskommittén hälsa

Mötestider våren 2019

Plats: Tårtbiten blå, E-huset, plan 2

30 januari 2019, protokoll
27 februari 2019, protokoll 
27 mars 2019, protokoll
24 april 2019, protokoll 
29 maj 2019, protokoll

Mötestider hösten 2019

Plats: Tårtbiten blå, E-huset, plan 2

28 augusti 2019 kl. 10:00-12:00
25 september 2019 kl. 10:00-12:00
30 oktober 2019 kl. 10:00-12:00
27 november 2019 kl. 10:00-12:00
18 december 2019 kl. 10:00-12:00